• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
ATEŞNET
SİTE HARİTASI

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Konular

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN SORULAR 
1-SORU :Rabbimizkim?
CEVAP:Allah(cc)
2-SORU : Dinimiz ne?
CEVAP:İslam
3-SORU: Kitabımız ne?
CEVAP:Kur'an-1 Kerim
4-SORU : Kıblemiz neresi?
CEVAP:Kabe-i Maazzama
5-SORU :Kimin kuluyuz.
CEVAP:Allah(cc) 'nun kuluyuz.
6-SORU : Siz Müslüman mısınız?
CEVAP:Müslümanım Elhamdülillah.
7-SORU :Ne zamandan beri Müslümansınız? CEVAP: "Galü bela" dan beri müslümanım.
8-SORU :"Galü bela" ne demek?
CEVAP:Elestü bi Rabbiküm hitabının cevabıdır, yani Mevla tea la "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" onlarda" Evet Rabbimizsin" dediler.
İşte o zamandan beri müslümanız Elhamdülillah.
9-SORU :Kimin zürriyetindensiniz?
CEVAP:Hz. Adem (as )'ın zürriyetindeniz.
10-SORU :Kimin milletindensiniz?
CEVAP:Hz. İbrahim( as) ın milletindeniz.
11-SORU :Kimin ümmetiyiz.
CEVAP:Hz. Muhammed( as )ın ümmetiyiz.
12-SORU : İtikat mezhebimiz nedir?
CEVAP:Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.
13-SORU: İtikatta mezhep imamımız kimdir?
CEVAP:İtikatta mezhep imamımız İmamı Ebu Mansur
Muhammed Maturidi'dir.
14-SORU :Amelde mezhebimiz nedir?
CEVAP:Hanifi Mezhebidir.
15-SORU :Amelde mezhep imamımız kimdir?
CEVAP:Amelde mezhep imamımız İmamı Ebu Hanife(ra) dir.
16-SORU : Peygamber Efendimizin adı nedir?
CEVAP:Hz.Muhammed Mustafa(sav)
17-SORU : Peygamber Efendimizin en çok anılan isimleri nelerdir.
CEVAP:Ahmet, Mahmut, Muhammed ve Mustafa' dır.
18-SORU : Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
CEVAP: Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır.
19-SORU : Peygamber Efendimiz annesinin adı nedir?
CEVAP: Peygamber Efendimiz annesinin adı Amine'dir.
20-SORU : Peygamber Efendimizin süt annesinin adı nedir?
CEVAP:Peygamber Efendimizin süt annesinin adı Halime'dir.
21-SORU : Peygamber Efendimizin ebesinin adı nedir?
CEVAP:Peygamber Efendimizin ebesinin adı Şifahatun'dur.
22-SORU : Peygamber Efendimizin dedesinin adı nedir?
CEVAP: Peygamber Efendimizin dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.
23-SORU: Peygamber Efendimizin süt kardeşlerinin adları nedir?
CEVAP: Peygamber Efendimizin süt kardeşleri Şeyma, Ümeyse, Abdullah 'tır.
24-SORU: Peygamber Efendimizin amcalarının adları nelerdir?
CEVAP: Peygamber Efendimizin amcalarının adları Hz. Hamza(ra), Hz.Abbas(ra), Ebu Talip, Haris, Ebu Lehep, Zübeyr,Hacl,Dırar ve Mukavvim'dir.
25-SORU : Peygamber Efendimzin çocuklarının adları nelerdir?
CEVAP:Peygamber Efendimizin çoçuklarının adları ibrahim, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımatüz¬zehra'dır.
26-SORU: Peygamber Efendimizin torunlarının adları nelerdir?
CEVAP: Peygamber Efendimizin torunlarının adları Hasan ve Hüseyin(ra) dır.
27-SORU : Peygamber Efendimizin eşlerinin adları nelerdir? .
CEVAP: Hatice, Mariye, Hafsa, Cüveyriye, Sevde, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Zeynep, Aişe, Safiye,Meymume, Zeynep Binti Cahş' tır.
28-SORU: Peygamber Efendimiz nerede doğdu? CEVAP:Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu.
29-SORU: Peygamber Efendimiz hangi tarihte doğdu.
CEVAP: Peygamber Efendimiz 20 nisan 571 tarihinde doğdu.
30-SORU : Bu tarih Arabi ayların hangi günü ve gecesi idi?
CEVAP: Rabiulevvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi gecesi.
31-SORU : Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Mekke'de kaç sene kaldı?
CEVAP: Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra Mekke'de 13 sene kaldı.
32-SORU: Peygamber Efendimize kaç yaşında Peygamberlik verildi.
CEVAP:Peygamber Efendimize 40 yaşında Peygamberlik verildi.
33-SORU:Peygamber Efendimize ilk vahiy nerede geldi?
CEVAP: Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Mağarası'nda verildi.
34-SORU : Peygamber Efendimiz kaç sene Peygamberlik yaptı?
CEVAP: Peygamber Efendimiz 23 sene Peygamberlik yaptı.
35-SORU: Peygamber Efendimiz hangi tarihte nereye hicret etti?
CEVAP: Peygamber Efendimiz 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.
36-SORU: Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye kiminle hicret etti?
CEVAP: Peygamber Efendimiz Hz Ebubekir(ra) ile hicret etmiştir.
37-SORU : Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra kaç sene Medine'de kalmıştır.
CEVAP: Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra 10 sene Medine'de kalmıştır.
38-SORU : Peygamber Efendimiz hangi yılda vefat etti?
CEVAP: Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat etti.
39-SORU : Peygamber Efendimiz kaç yaşında vefat etti?
CEVAP: Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefatetti.
40-SORU: Peygamber Efendimiz nerede vefat etti? CEVAP:Peygamber Efendimiz Medine",i Münevvere'de vefat etti.
41-SORU: Dört büyük halife kimdir?
CEVAP:Dört büyük halife Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer(ra), Hz. Osman(ra) ve Hz.A.li(ra)dir.
42-SORU :Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirildi?
CEVAP: Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir(ra) zamanında kitap haline getirildi.
43-SORU :32 farz nelerdir?
CEVAP :6 sı imanın şartı, 5 i islamın şartı, 4 ü abdestin şartı,3ü guslün farzı, 2 si teyemmümün farzı,12 si namazın farzıdır.
Bunların hepsine 32 farz denir.
44-SORU:İmanın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP : İmanın şartı altıdır.
1.Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2.Allah 'ın meleklerine inanmak.
3.Allah'ln peygamberlerine inanmak.
4.Allah 'ın kitaplarına inanmak.
5.Ahiret gününe inanmak.
6.Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.
45-SORU:İslamın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:İslamın şartı 5 tir.
1.Kelime-i Şehadet getirmek.
2.Namaz kılmak.
3.0ruç tutmak.
4.Zekat vermek.
5.Hacca gitmek.
46-SORU:Abdestin farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Abdestin farzı 4 tür.
1.Yüzü yıkamak.
2.Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3.Başın dörtte birini mesh etmek.
4.Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
47-SORU :Guslün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Guslün farzı 3 tür.
1.Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
2.Burna bir defa dolu dolu su vermek.
3.Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
48-SORU:Teyemmümün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Teyemmümün farzı 2 dir.
1.niyet etmek.
2.Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir
49-SORU:Namazın farzı kaçtır?Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Namazın farzı 12 dir. Altısı içinden altısı dışından:
Dışındakiler:
l.Hadesten taharet:Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise gusletmek.
2.Necasetten taharet:Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
3.Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avret yerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
4.İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
5.Vakit:Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
6.Niyet:Kalbi ile niyet etmektir.
İçindekiler:
l.İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
2.Kıyam:Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
3.Kıraat:Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
4.Rüku:Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
5.Secde:Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
6.Ka'de-i Ahire:Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.
50-SORU :Allah(cc) nün sıfatları nelerdir?
CEVAP :Allah( cc )nün sıfatları 6 sı sıfatı zatiyye, 6 sı sıfatı sübutiyye, 4 ü sıfatı tekvin olmak üzere toplam 18 dir.
51-SORU: Sıfatı zatıyye nelerdir?
CEVAP: Sıfatı zatıyye şunlardır.
1.Vucud: var olmak.
2.Kıdem: Başlangıcı olmamak.
3.Beka:Sonu olmamak.
4.Vahdaniyet: Bir olmak.
5.Muhalefetün IiI havadis: Benzeri olmamak.
6.Kıyam bi nefsihi: Muhtaç olmamak
52-SORU: Sıfatı subutiyye nelerdir?
CEVAP: Sıfatı subutiyye şunlardır.
1.Hayat:Diri olmak.
2.İlim: Bilmek.
3.Semi:İşitmek.
4.Basar:Görmek.
5.İrade:Dilemek.
6.Kudret: Gücü yetmek.
7 .Kelam: Söylemek.
8. Tekvin : Yaratmak.
53-SORU:Sıfatı tekvin (tekvin sıfatı) nın kolları nelerdir?
CEVAP: Sıfatı tekvin(tekvin sıfatı) nın kolları şunlardır.
l.İhya:Diriltmek
2.İmate:Öldürmek
3.Terzik:Rızıklandırmak
54-SORU :Kaç tane büyük melek vardır?
CEVAP:Dört tane büyük melek vardır.
1.Cebrail(as): Allah (cc) ile peygamberi arasında elçilik yapar
2.Azrail(as):Can almakla görevlidir.
3.Mikail(as):Tabiat olayları ile görevlidir.
4.İsrafil(as): Kıyamet günü sur-a üflemekle görevlidir.
55-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç ayettir.
CEVAP:Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir.
56-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç suredir.
CEVAP:Kur'an-ı Kerim l14 suredir.
57-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür.
CEVAP:Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür.
58-SORU :Mükellefiyet çağı kaç yaşlarındadır.
CEVAP:Mükellefiyet çağı:
Kadınlar için 9-12 yaş arasındadır.
Erkekler için 12-15 yaş arasındadır.
59-SORU :Cünüp olan kimseye ne neler günahtır?
CEVAP:Cünüp olan kimseye:
1.Kabe'yi tavaf etmek günahtır.
2.Kur'an-ı Kerim'i tutmak günahtır.
3.Kur'an-ı Kerim'i okumak günahtır.
4.Camiye girip oturmak günahtır.
60-SORU :Efali Mükellef kaç tanedir? Açıklayınız.
CEVAP:Efali Mükellef 8 tanedir.
1.Farz:Allah 'ın emrettiğini yapmaya farz denir( beş vakit namaz kılmak).
2.Vacip:Farz kadar kesin olmayıp kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye vacip denir(vitir namazı, bayram namazı) gibi.
3.Sünnet:Peygamber Efendimizin yaptığı ve bize em rettiği şeylere sünnet denir( sarık sarma, sakal uzatma, misyak kullanma gibi).
4.Müstehap: Yapılmasında sevap, yapılmadığında günah olmayan şeylere müstehap denir(kuşluk namazı kılmak gibi).
5.Mübah: Yapılıp yapılmaması durumunda serbest olan şeylere mübah denir(helal yemek, helal içmek, helal giymek gibi).
6.Haram:Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylere haram denir( içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek gibi).
7.Mekruh:Cezası az olan günahlara mekruh denir(pijama ile namaz kılmak gibi).
8.Müfsit:Başlanmış bir ibadeti bozan şeylere
müfsit denir(namazda gülmek gibi).
61-SORU: Haccın farzı kaçtır?
CEVAP:Haccın farzı 3 tür.
l.İhrama girerken niyet etmek.
2.Arafatta vakfe yapmak.
3.Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek.Ziyaret tavafı yapmak.
62-SORU :Orucun farzı kaçtır?
CEVAP:Orucunfarzı3tür.
1.Niyet etmek.
2.Niyetin ilk ve som vaktini bilmek.
3.0rucu bozacak şeylerden uzak durmak. 63-SORU:Şer'i deliller nelerdir?
CEVAP:Şer'i deliller: Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukahadır.
64-SORU :Mezhep neye denir?
CEVAP:Mezhep:İnanç ve felsefede tutulan yol demektir.
65-SORU : Dört büyük mezhebi sayınız.
CEVAP: Dört büyük mezhep:
1.Hanefi mezhebi
2.Maliki mezhebi
3.Hambeli mezhebi
4.Şafi mezhebi
66-SORU :Büyük kitap kaç tanedir? Kimlere gönderilmiştir?
CEVAP:Dört büyük kitap vardır.
1.Tevrat Hz. Musa(as)'a indirilmiştir.
2.Zebur Hz. Davud(as)'a indirilmiştir.
3.İncil Hz İsa(as)'a indirilmiştir.
4.Kur' An-ı Kerim Hz. Muhammed(as)'a indirilmiştir.
67-SORU : Diğer peygamberlerden kime ne kadar sayfa gönderilmiştir?
CEVAP:Diğer peygamberlerden:
l.Adem(as)'a 10 sayfa,
2.Şit(as)'a 50 sayfa,
3.İdris(as)'a 30 sayfa,
4.İbrahim(as)'a 10 sayfa,
Toplamı 100 sayfadır.
68-SORU :Kur'an-1 Kerim'de kaç tane peygamber ismi geçer? Bu peygam berler kimlerdir?
CEVAP:Kur'an-1 Kerim'de 25 tane peygamber ismi geçer. Bu peygamberler şunlardır:
1.Hz. Adem(as), 2. Hz. İdris(as), 3.Hz. Nuh(as)
4.Hz. Hud(as), 5.Hz.Salih(as),6.Hz.İbrahim(as),
7.Hz. Lut(as),8.Hz.İsmail(as), 9.Hz. ishak(as),
10.Hz.Yakub(as),11.Hz.Yusuf(as),12.Hz.Eyyüb(as),
13.Hz. Şuayb(as),14.Hz. Musa(as), 15. Hz. Harun(as), l6.Hz.Davud(as), l7.Hz. Süleyman(as),l8.Hz.ilyas(as),19.Hz.Elyasa(as), 20.Hz.Zülküf(as),2l.Hz.Yunus(as), 22.Hz.Zekeriyya(as), 23.Ha. Yahya(as)
24.Hz.İsa(as), 25.Hz. Muhammed(sav) dir.
69-SORU : Hicri ayları sayınız.
CEVAP:l.Muharrem, 2.Safer, 3.Rebiülevvel, 4.Rebiülahir,5.Cemaziyelevvel, 6.Cemaziyelahir, 7.Recep,8.Şaban, 9.Ramazan, lO.Şevval, l1.Zilkade, l2.Zilhicce
70-SORU :Muhacir kime denir?
CEVAP:Peygamber Efendimizle Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir denir.
71-SORU:Ensar kime denir?
CEVAP:Muhacirlere yardım eden Medine'li Müslümanlara ensar denir.
72-SORU :Ashab kime denir?
CEVAP:Peygamber Efendimizi dünya gözüyle görüp ona iman edenlere ashab denir.
73-SORU :Tabiin kime denir?
CEVAP:Peygamber Efendimizden sonra sahabeyi görüp onlara inananlara tabiin denir.
74-SORU :Aşere-i Mübeşşere( dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar) kimlerdir?
CEVAP:Aşere-i Mübeşşere( dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar):
l.Hz. Ebubekir(ra), 2.Hz.Ömer(ra), 3. Hz. Osman(ra), 4.Hz.Ali( ra), S.Hz.Abdurrahman bin Afv( ra), 6.Hz.Ubeyde bin Cerrah(ra),7.Hz.Talha bin Ubeydullah(ra), 8.Hz.Zübeyr bin Avam(ra),9.Hz.Sad bin Ebi Vakkas, lO.Hz. Said bin Zeyd(ra)
75-SORU : Peygamberlerde bulunan sıfatlar kaç tanedir?
CEVAP:Peygamberlerde bulunan sıfatlar 5 tanedir.
1.Sıdk:Her şeylerinde doğru olmaları.
2.Emanet:Emin kimse olmaları ve emanete hıyanet etmemeleri.
3. Tebliğ:Allah'ln emirlerini insanlara doğru bildirmeleri.
4.İsmet:Hiç günah işlememeleri.
5.Fetanet:İnsanlar içinde akıllı ve zeki olmaları.
76-SORU : Peygamber Efendimizin vasıfları nelerdir?
CEVAP:Peygamber Efendimizin vasıfları şunlardır:
1.Peygamber Efendimiz(sav) Allah(cc) 'ın en sevdiği kuludur.
2.Peygamber Efendimiz(sav) son peygamberdir.
3.Peygamber Efendimiz(sav) bütün insanların ve cinlerin peygamberidir.
4.Peygamber Efendimiz(sav)'in peygamberliği kıyamete kadar geçerlidir.
5.Peygamber Efendimizin(sav)'in dini kıyamete kadar geçerlidir.
77-SORU:Sure-i Haşr'ın 21-24.Ayet-i Celilelerini(Levenzelna) sabah- akşam namazıarından sonra okunmasının önemi nedir?
CEVAP:Her kim Sure-i Haşr'ın 21-24. Ayet'i Celilelerini(Levenzelna)
sabah-akşam namazıarından sonra okursa kendisine beş haslet verilir.
1.Ölümü hüsn-ü hatime ile olur.
2.Şehit olarak ölür.
3.Bu dört ayet-i celilenin yetmiş bin tane memur melekleri vardır.
Bu meleklerin yapmış oldukları ibadetlerin sevabı ayet-i celileleri okuyan kimselere verilir.
4.Bu dört ayet-i celileyi okuyan kimseyi bu yetmiş bin melek gün boyu muhafaza eder.
5.Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetini ihya etmiş olur.
 
HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKENLER 
 
32 FARZ 
 
Erkek Kadın, Her Müslüman;ın bilmesi lazım olan farzlar
Altısı imanın şartıdır.
1. Allahın varlığına birliğine inanmak
2. Meleklere inanmak
3. Kitaplarına inanmak
4. Peygamberlerine inanmak
5. Öldükten Sonra dirileceğimize inanmak
6. Hayır ve şerri Allahü Tealanın yarattığına inanmak ( Kul hayır veya şer hangi yoldan gitmek isterse o tarafı elde edecek kadar küçük bir kuvvet verilmesiyle hayır veya şer meydana gelir.)
Beşi islamın şartıdır.
1. Namaz kılmak
2. Oruç tutmak
3. Zekat vermek
4. Hacca gitmek
5. Kelime'i şahadeti Yaşatmak ( Cihad etmek )
Dördü Abdestin Farzıdır.
1. Yüzünü alnının saç bitiminden çene altına kadar yıkamak
2. Kollarını dirsekleri ile beraber yıkamak
3. Basının dörtde birini mesh etmek ( Başının dörtte biri herkesin bir eli kadardır)
4. Ayaklarını (Topukları ile beraber) Yıkamak,
Üçü Guslün Farzıdır.
1. Ağzını bol su ile yıkamak
2. Burnunu bol su ile yıkamak.
3. Bütün vücudunu kuru yer kalmadan yıkamak
İkisi Teyemmümün Farzıdır.
1. Önce teyemmüme niyet etmek
2. İki ellerini temiz toprağa vurup yüzüne sürmek İki elini bir daha vurup kollarına sürmek
On ikisi namazın farzları.
Altısı dışındaki şartlarıdır.
1. Abdest almak (cünüpse gusül etmek)
2. Bedeni, elbisesi, namaz kılacağı yer temiz olmalı
3. Avret yerini örtmek (Kadınlar el ve yüzden başka her tarafını örter)
4. Kıbleye karşı dönmek
5. Vaktin girdiğini bilmek
6. Hangi namazı kılacağına niyet etmek
Altısı içindeki şartlarıdır.
1. İftitah tekbiri almak ( Allahüekber diyerek namaza başlamak)
2. Ayakta durmak
3. Kur'an okumak
4. Rukü etmek
5. Secde etmek
6. Son rekatta (Ettehiyyatü) yü okuyacak kadar oturmak
 
54 FARZ 
 
1. Allah Tealayı zikretmek
2. Helalinden kaznıp, yemek içmek
3. Abdest almak
4. Beş vakit namaz kılmak
5. Cünüplükten yıkanmak
6. Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğunu bilmek
7. Helalden temiz elbise giymek
8. Allah'a tevekkül etmek
9. Kanaat etmek
10. Nimete karşı şükretmek
11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak
12. Allah'tan gelen belaya sabretmek
13. Günahlardan tövbe etmek
14. İhlasla Allah'a ibadet etmek
15. Şeytanı düşman bilmek
16. Ku'an-ı Kerimi kesin delil kabul etmek
17. Ölümü hak bilmek
18. Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak
19. Ana-babaya iyilik etmek
20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
21. Akrabayı ziyaret etmek
22. Emanete hiyanet etmemek
23. Gücü yetenler için hacca gitmek
24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek
25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak
26. Müslüman idarecilere itaat etmek
27. Aleme ibret gözü ile bakmak
28. Tefekkür etmek, düşünmek
29. Dili kötü sözlerden korumak
30. Oruç tutmak
31. Kimse ile alay etmemek
32. Harama bakmamak
33. Sözünde doğru olmak
34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak
35. İlim öğrenmek
36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak
37. Allah'ın azabından korkmak
38. Allah uğrunda cihad etmek
39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
40. Nefsin arzularına uymamak
41. Allah yolunda yemek yedirmek
42. Yetecek kadar rızık kazanmak
43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek
44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak
45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak
46. Kendini büyük görmemek
47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak
48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
49. Beş vakit namaza devam etmek
50. Haksız yere kimsenin malını yememek
51. Allah'a eş koşmamak
52. Zinadan sakınmak
53. İçki içmemek
54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.
 
ERGENLİK ÇAĞINA GELMİŞ AKILLI BİR MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER 
 
SORU: Müslüman olan bir kimse akıl ve baliğ olduğu saatten itibaren ne gibi şeyleri işlemekle mükelleftir?
CEVAP: Farz-Vacip-Sünnet-Müstehab-Mübahları işlemek-Haram-Mekruh-Müfsid olan şeyleri terk edip işlememekle mükelleftir.
FARZ
S-Farz neye denir?
C-Kat'i delilerle işlenmesi lazım olan, Cenabı hak'kın emirlerine farz denir.
S-Farz ne gibi şeylerdir?
C-Namaz kılmak, oruç tutmak, hac(ömür boyunca bir defa) etmek, zekat vermek,baba ve anaya karşı asi olmamak,onlara "öf" bile dememek,yabancı kadınlara ve harama bakmamak...gibi şeylerdir.
S-Farza inanmayan kimse ne olur?
C-İslam dininden çıkar, yani kafir olur. Karısı varsa dinen boş olur.
S-Farzı işlemeyen kimse ne olur?
C-Farzı yerine getirmeyen dinden çıkmaz ama cehennem azabına layık olur.
VACİB
S-Vacip ne demektir?
C-Terk edilmesi caiz ve mümkün olmayan demektir.
S-Vacible farzın arasında ne fark vardır?
C-Vacibi inkar eden Müslümanlık'tan çıkmaz. Farzı inkar eden çıkar.
S-Vacib ne gibi şeylerdir?
C-Vitir namazını kılmak, sadaka'i fıtr'ı vermek, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek gibi şeyler vacibtir.
S-Sadaka'i fıtır neye denir?
C-Ramazan orucunu tutan kimsenin(kadir gecesinden itibaren bayram namazından çıkmadan)bir fakire para vermesine denir.
S-Vacibi işlemeyen ne olur?
C-Cehennem azabına layık olur. Böyle olduğuna inanmayan Müslümanlık'tan çıkmaz.
SÜNNET
S-Sünnet neye denir?
C-Peygamberimizin farz ve vacibten başka işlediği ve emrettiği şeylere denir.
S-Ne gibi?
C-Cemaatle namaz kılmak, çocukları sünnet ettirmek, selamlaşmak gibi hallerdir.
S-Namazda kaç sünnet vardır?
C-İki çeşit sünnet vardır. Birine sünnet-i müekkede, diğerine sünnet-i gayri müekkede denir.
S-Sünnet'i müekkede hangi namazlardır?
C-Peygamber Efendimiz'in farzlardan başka terk etmeden kıldıkları ve ümmetlerine de kılmayı emir buyurdukları namazlardır.
S-Sünnet'i gayri müekkede hangi namazlardır?
C-Peygamberimizin bazen terk ettiği namazlardır. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi.
MÜSTEHAP
S-Müstehap neye denir?
C-Peygamberimizin ömründe, birkaç defa işledikleri şeylere denir.
S-Ne gibi?
C-Sadaka vermek ve mübarek günlerde oruç tutmak gibi.
S-Müstehabı işleyen kimse ne olur?
C-Sevap kazanmış olur.
MÜBAH
S-Mübah nedir?
C-İşlenmesiyle işlenmemesi bir olan şeydir.
S-Ne gibi?
C-Et,süt ve şerbet gibi yenilmesi,içilmesi yasak olmayan şeyleri yemek ve içmek gibi.
HARAM
S-Haram neye denir?
C-Allah'ın işlenmesinin fena olduğunu bize bildirdiği amellerdir.
S-Ne gibi?
C-İçki içmek, domuz eti yemek,anaya,babaya fena işler yapmak,hırsızlık etmek,yalan söylemek,adam öldürmek,başkalarının hakkına tecavüz etmek,gıybet etmek,laf taşımak,iftirada bulunmak,hayvanlara eziyet etmek,zina yapmak,suizanda bulunmak,yalancı şahitlik yapmak,kadere inanmamak,başkalarının ayıbını araştırmak,hile yapmak,nimete şükür etmemek,büyüklük taslamak gibi...
S-Bir kimse gerek işlesin veya işlemesin, haramı helal diye itikad ederse ne olur?
C-Müslümanlıktan çıkar; kafir olur.
S-Bir kimse haramı haram itikad ederse, yani fena olduğunu bilerek işlerse ne olur?
C-Müslümanlıktan çıkmaz. Öldüğü vakit namazı kılınır. Yalnız ahirette cehennem azabına layık olur.
MEKRUH
S-Mekruh neye denir?
C-İşlenmesi kötü olan işe denir.
S-Ne gibi?
C-Güneş doğarken ve zevaldeyken namaz kılmak gibi.
S-Güneş batarken hiç namaz kılınmaz mı?
C-Kaza ve nafile namazları kılınmaz. Yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.
MÜFSİD
S-Müfsid neye denir?
C-Orucu, abdesti, namazı bozan şeylere denir.
 
40 HADİS 
 
40 Hadis
53-NECM 3. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. 4. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
1. Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.
2. Hz. Osman r.a.'dan rivayete göre Resûlullah s.a.v.: Sizin en hayırlılarınız, Kur'ân-Kerîm'i öğrenen ve öğretenlerinizdir, buyurdu. Buhari, Fezailü'l-Kur'ân: 21, Tirmizi, Sevabü'l-Kur'ân: 15, Ebu Davud, Vitir: 14-19, İbn-i Mace, Mukaddime: 16, Darimi, Fezailü'l-Kur'ân: 2, Müsned-i Ahmed:1/57 58, 69, 153.
3. İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) dan: "Sarık sarın ki, hilminiz (yumuşak huyluluğunuz, halim-selimliğiniz, vakarınız, ağır başlılığınız ve sükûnetiniz) artsın. (Mecmeuz zevâid, Libas, Bâbul Amâim: 5/122)
4.Hiç biriniz hayvanlar gibi (sevişmeksizin) cinsi münasebette bulunmasın, arada elçi bulunsun.
Soruldu: Yâ Rasûlallâh sözünü ettiğiniz elçi nedir?
Aşk fısıltıları ve öpüşmedir. İslam'da cinsellik Âsım Uysal (İhyâ-i ulûmiddin İmam-ı Gazâlî K. nikahı Âdâbü-l Muâşeret 2/64)
5. Ameller niyetlere göredir.
6. Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakîkî mümindir.
7. "Şüphesiz ki peygamberlerin varisleri alimlerdir. Çünkü peygamberler miras olarak altın veya gümüş bırakmazlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim ondan alırsa,çok büyük bir pay almış olur." (Tirmizi,Darimi)
8. "Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri insanların amelleri ilahi huzura arzedilir,(Tevbe eden ve)Allah'a ortak koşmayan her mü'min affedilir;ancak mü'min kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kimse bırakılır. Meleklere:'Araları düzelinceye kadar onları bekleyin;birbirini sevene kadar kendi hallerinde terkedin' denilir."(Müslim,Makik,Begavi)
9. -"Biliniz ki Allah ve Rasulü'nün istişareye ihtiyacı yoktur. Fakat Allah'u Teala bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı.Onlardan her kimse istişare ederse doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulamaz."(Beyhaki)
10. Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.
11. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Kişi arkadaşının dini üzerinedir, sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın. Tirmizi şerhi tuhfe - Ebvabü-z Zühd, C:7, Sh:49, Endülüs
12. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Karanlık gecelerin karanlığına benzer fitneler zuhur etmeden amellere şitab edin. O fitneler zuhur ettiğinde kişi mü'min olarak sabahlayacak kafir olarak akşamlayacak yahut mü'min olarak akşamlayacak kafir olarak sabahlayacak dinini bir dünya meta'ı mukabilinde satacaktır. Müslim şerhi Nevevi - Kitabül İman C:9, Sh:39, Beyrut
13. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Ümmetime zor gelmeseydi her namazla beraber dişlerini misvaklamayı (misvak ağacından yapılan diş fırçası) emrederdim. Buhari Şerhi Umde - Kitabu-l Ezan, C:4 Sh:266, Mısır
14. Acele etmek şeytandandır. Şu 5 şey bundan müstesnadır: Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misâfiri doyurmak, günah yapınca hemen tevbe etmek.
15. Hediyeleşiniz! Şüphesiz hediye sevgiyi çoğaltır, kalbin fesat ve şerrini giderir.
16. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiziden nakledilen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Kulluğun özü duadırBaşka bir hadisi şeriflerinde ise: Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur(Ibn-i Mace).
17. Bir kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında oruç tutar, nâmusunu korur ve kocasına itâat ederse, dilediği kapıdan Cennete girer.
18. Evlerinizde Kurân-ı kerîm çok okuyunuz! Çünkü Kurân-ı kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve âilenin geçimi daraltılır.
19. İmanınızı, Lâ ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) diyerek yenileyiniz!
20. Îmânın en faziletlisi, nerede olursan ol, Allahü teâlânın seninle beraber olduğunu bilmendir.
21. Benim ümmetime bir zaman gelecek ki, ulemayı güzel elbise, Kur'ân-ı güzel sesle tanırlar ve Allah'a yalnız ramazan ayında ibadet eder. Böyle oldu mu ilmi, hilmi ve rahmeti olmayan bir hükümdarı Allah onlara musallat eder.
22. Sizden hiç biriniz lâyıkıyla iman etmiş olmaz; beni çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe!
23. Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder.
24. Beni yerim göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır, ben hiç bir mekana sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Kudsi Hadis
25. Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. Kudsi Hadis
26. "Kıyamet günü kulun muhasebesi yapılacak ilk ameli namazdır. Namazı tamam ise kurtulur, kazanır. Noksansa mahrum olur, hüsrana uğrar."(Tirmizi)
27. Musîbetlerin en büyüğü, vakti faydasız şeylerle geçirmektir. Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.
28. Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.
29. Her insan yaşadığı hâl üzere ölür ve her kul öldüğü hâl üzere diriltilir. Müslim, Cennet:l9, No:2878,4/2206. İbni Hacer-i Heytemî, ez Zevatir, 2/402
30. Allah Teala Cenneti yarattığı zaman ona şöyle buyurdu:
İzzet ve celalime and olsun insanlardan sekiz sınıf vardır ki; sana dahil olmayacaklardır; 1) Devamlı şarap(içki vs) içen, 2) Zinada ısrar eden, 3) Deyyus olan(Eşini kıskanmayan), 4) Hükümdarların kötü icraatlarına alet olan, 5) Erkek olduğu halde kadınlaşan, 6) Koğuculuk eden, 7) Başkalarına merhamet etmeyen, 8) Allah'a ant içip de, ahdine vefa etmeyen kimseler
31. Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin. Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur.
32. Gına (çalgı) zinanın efsunudur.
33. Gözlerin zinası, yabancı kadınlara bakmaktır. Ellerin zinası, yabancı kadınlara el sürmektir. Ayakların zinası, yabancı kadınlara gitmektir...
34. Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü daha çok muhafaza eder, namusu daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç kalkandır.
35. Allahu tealaya amellerin en sevimlisi azda olsa devamlı olanıdır. Müslim şerhi Nevevi - Kitâbü-s salâtü-l Misafir, C:6 Sh:319, Beyrut
36. Nerede olursanız olun bana salât ve selâm edin. Zira sizin salât ve selâmlarınız bana ulaşır."
37. "içerisinde köpek veya heykel(açıkta fotoğraf) bulunan haneye rahmet melekleri girmez."
38. Îmân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe tam îmâna kavuşamazsınız. Size bir şey göstereyim mi? onu yaparsanız, sevişirsiniz. Aranızda selâmı çok yayınız. (Müslim)
39. Müslüman'ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selâmına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenâzesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırıp; "Elhamdülillah" deyince; "Yerhamükellâh" diyerek cevap vermek. (Buhârî, Müslim)
40. Ebu Sâid el-Hudri radıyallahü anh der ki: Peygamberimizin sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu duydum: Herhangi biriniz kötülük görürse onu eli ile değiştirsin; yapamazsa dili ile, bunu da yapamazsa kalbi ile değiştirsin, sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir. 
 
 
                             KIYMETLİ SÖZLER 
 
Kıymetli Sözler
1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
3. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
4. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
5. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
6. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
7. Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh
8. İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh
9. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
10. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
11. İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
12. Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
13. Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
14. İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
15. Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
16. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû
17. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
18. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh
19. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh
20. İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh
21. Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını ;ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi aleyh
22. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
23. Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma;rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
24. İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
25. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
26. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh
27. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh
28. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh
29. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh
30. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ
31. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
32. Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
33. Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
34. Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
35. Kimki Kur'ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Yunus Emre
36. İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre
37.
Neyleyeyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek.
Gerekmez masivayı
Bana Allah'ım gerek.
Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah'ım gerek.
Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek.
Aziz Mahmut Hüdai
38. Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
39. İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens (Yusuf islam)
40. Sözü dost, özü düşmandan usandım.
Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
Herkesin kahrı çekilir ama;
Ben davasız Müslüman'dan usandım.
41. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
42. Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette
43. Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
44. Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
Ben daha bulûğa ermedim!
insan veliliğe erince baliğ olur;
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
45. Gezdim halep ile şamı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.

KARI KOCA HAKLARI

1. Kadınların kocalarına karşı vazifeleri
     Bir Arap müslüman olmuş ve Rasûlüllah Efendimiz'den imanı daha kuvvetli olması için bir mucize göstermesini istemiş. Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve  Sellem Hazretleri de:
Ne istiyorsun? diye sormuş.
O da:
     Şu ağacın buraya gelmesini istiyorum demiş.
     Sallallàhü Aleyhi ve Sellem Hazretleri de:
     Git onu çağır, demiş.
     Râbî gitmiş ağaca: Seni Rasûlüllah istiyor, ona icabet eyle deyince, ağaç sağa sola eğile eğile köklerini koparıp Rasûlüllahm huzuruna gelmiş. Â'râbî, Kâfi kâfi, yeter yeter! deyince yine yerine gitmesi emrolunmuş. O da evvelce geldiği gibi yerine gidip yerleşmiş. Bu sefer Ârâbî: Ya Rasûlüllah, müsaade et de ben de senin başını ve ayaklarını öpeyim demiş ve öpmüş. Ârâbî tekrar rica etmiş ki:
     Sana secde etmeme müsaade etmez misiniz?
     Buyurmuşlar ki:
     Bana secde etme. Halktan kimse kimseye secde etmesin. Eğer ben bir kimseye secde etmeyi emretmiş olsaydım, hakkına tâzimen, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.
a. Kocaya itaat etmek
     Bir kadın Rasûlullâha gelmiş. Kocanın kadın üzerindeki hakları nelerdir diye sormuş. Rasûlüllah SAS de Semerli deve üzerinde olsa dahi kocası davet ettiği zaman nefsini ondan menetmeye, ondan izinsiz bir gün bile oruç tutmaya, ancak Ramazan müstesna.Eğer izinsiz oruç tutarsa sevabı kocaya, günahı da hanıma. Ve evinden ondan izinsiz çıkmaya. Eğer nefsine uyup çıkarsa, evine dönünceye kadar rahmet melekleri de azap melekleri de ona lanet ederler. Kadının kıyamet gününde ilk sorgusu namazdan, sonra da koca hakkından olacaktır. Herhangi bir kadın kocasının evinden kaçarsa evine dönünceye kadar namazları kabul olmaz ve elini kocasının elinin üstüne kor ve istediğini işle diye özür diler. Sonra kadın, kocasına dua etmedikçe namazı red olunur. Kocalarının yataklarını muhafaza etmesi, evine kocalarının kerih gördükleri hiçbir kimseyi koymaması, açık bir fuhuş yapmaması Erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarındandır. Eğer bunları işlerlerse, çok şiddetli olmamak şartiyle sopayı hakederler.
     Kadınların kocaları üzerindeki haklan ise, onların giyimlerini, orta halde maişetlerini ve evlerini temin etmektir. Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında da orucunu tutar, namusunu muhafaza ederse ve kocasına da itaat ederse cennetin hangi kapısından isterse girsin. Koca hakkı o kadar mühimdir ki, eğer kocasının burnunun birinden kan diğerinden de irin aksa kadın da bunları temizlese yine kocasının hakkını ödeyemez. Onun için hanımefendiler herhalde pek çok fedakârlığa katlanmak mecburiyetindeler, eğer güzel bir hayat içerisinde yaşamak istiyorlarsa. Babaların da kızlarını sattıktan sonra damatları üzerindeki baskıdan uzak olmaları herhalde daha iyi olur.
     Hanım kızlar da babalarının evinde iken onlara nasıl itaat etmek mecburiyetinde iseler, evlendikten sonra da bu itaati kocalarına karşı hiç eksiksiz yapmak mecburiyetindedirler. Bunu ilk evlilik devirlerinde bir müddet muhafaza edebilirlerse de çocuk sahibi olup annelik sıfatını kazandıkları zaman işler değişmektedir. Bazı kere itaatin yeri kaybolur. Hele bir kere de çekiştirmeğe başlandı mı, artık sonrası hiç iyi gelmez. Babalarımız ve annelerimize karşı nasıl evleninceye kadar itaat etmek ve hizmetlerinde kusur etmemek mecburiyetinde isek kocalarımıza karşı da ölünceye kadar aynı hizmeti görmek mecburiyetindeyiz.
     Çocuklarımızın terbiyesi de karı koca arasındaki sevgi ve saygıya bağlıdır. Bizlerden çok güzel örnekler aldıkları takdirde, onların da aynı veçhile hareket edeceklerine hiç şüphemiz olmasın. Onlara ne kadar nasihat ederseniz ediniz, örnekleri sizlersiniz. Sizler dürüst bir hayata, müslümanca yaşamağa say ü gayret gösterdiğiniz takdirde emin olunuz, çocuklarınız da iyi kişilerden olacaklardır. Sizler müslümanca yaşamayıp evde kavga gürültü oluyorsa, çocuklarınız da ona göre olur, vesselam.
b. Kocasından izinsiz evinden çıkmak
     Resulü Ekrem SAS Hazretlerinin zamanı saadetlerinde bir adam evlenmiş ve bir müddet sonra da gurbete veya hacca gitmiş ve hanımına da sakın ben gelinceye kadar evden dışarı çıkma diye tenbih etmiş. Bir müddet sonra da babası hastalanmış. Babasını ziyaret için Rasûlüllahdan izin istemişse de Rasûlüllah Efendimiz o kadına, kocana itaat eyle diye tavsiyede bulunmuş. Bunun üzerine, kadın da evinden çıkmamış. Bir müddet sonra da babası ölmüş. Yine kadıncağız Sallallàhü Aleyhi ve Sellem Hazretlerine vaka-i müessifeyi duyurmuşlar ise de yine Kocasına itaat etsin buyurmuşlar.
     Şimdi, bu canlı hadise önümüzde iken, bugünkü halimize ne dersiniz bilmem! Bizim de bundan evvelce hacılarımız hacca giderken, kocaları ister tenbih etsin ister etmesin, hiçbir hacı hanımı, hacı efendi gelinceye kadar evlerinden katiyen çıkmazlar idi ve o devirlerdeki rahatlık, huzur, saadet, selâmet, hürmet ve saygı müslümanlar arasında ne kadar şayan-ı hayretti. Hemen herkes sevinç ve sürür içersinde. Şimdiki gibi gece yarılarına kadar çarşı ve pazarlarda kimse bulunmaz, ikindi namazından biraz sonra herkes dükkanını kapar. Allah .Teàlânın verdiği bu kısmete razı olur, zembilini alır nafakalarını doldurur, evinin yolunu tutardı. Akşam olmadan herkes evinde... Yaşlılar geceliklerini entarilerini giyerler. Başlarında abani yeşil sarıklar, ellerinde fenerleri yatsı namazlarına mahalle camisine gider. Konu komşu tatlı tatlı sohbetlerle evlerine dönerler. Şimdi ise o günleri hasretle aramaktayız. Medeniyet denilen bu devir bizlere bak neler getirdi. Hep aklıma ikide bir de şu, şairin sözü gelmektedir:
     Huz mâ safâ Daimâ keder
     Sen bana safa veren, rahatlık veren, huzur veren, sürür ve sevinç veren neler varsa onları kendi malın gibi al ve onlardan faydalan ve bilakis senin huzurunu selbeden, rahatlığını gideren, sürür ve sevincini yok eden kederler getiren, seni sıkıntılara sokan başına belâlar getiren ne kadar şey varsa onları bırak, Allah'a dön. Çünkü netice her gelen gitse gerektir dedikleri gibi, gideceğimiz yer Allah'tır vesselam.
     Onun için en güzel yol, herkese ve bahusus karı koca ve aile efradına lâzım olan en mühim şey Allah Teàlâ'nın emrine ve Rasûlüllah'ın sünnetine uyarak dünyada ve âhirette saadet ve selâmetle yaşamaktır. Bu da ancak Hak Sübhanehû ve Teàlâ'nın rızasını kazanmakla mümkündür, vesselam.
Cenâb-ı Hak cümlemizin muini olsun da dünyasını ve âhiretini mesud eden bahtiyar kullarından eylesin... Âmin! Bi hürmeti seyyidil-mürselîn, velhamdülillahi rabbilàlemîn.
2. Kocaların hanımlarına karşı vazifeleri
     Müminlerin iman cihetinden en kâmili, ailesine karşı güzel ahlâklı olandır. Onun için Cenâb-ı Peygamber SAS de ailelerine karşı çok şefik idiler ve hatta gerek kendi işlerinde ve gerek ev işlerinde ailelerine yardımda bulunurlardı. Bu örnek hepimize şâmildir.
a. Evini ve ehlini korumak ve hayrı tavsiye etmek
     Binâenaleyh umumi bir düstur vardır. Şöyle ki, hepimizin umumi vazifelerinden birisi bulunduğu hizmetin gözcüsü ve koruyucusu olduğunu duyurmak olmuştur. Ve herkesin bulunduğu hizmetten mesul olacağı duyurulmuştur. Erkek evinin ehlinin umur ve hususunu gözleyici ve koruyucudur ve bundan mesuldür. Köle, efendisinin malının bekçisi ve gözcüsü-dür ve bundan mesuldür. Kadın kocasının evinin muhafazasına memurdur koruyucusudur, gözcüsüdür ve bundan mesuldür. Agâh ve mütenebbih olunuz ki, herkes güttüğü şeylerden mesuldür vesselam. Onun için çok uyanık olmak lâzımdır. Mesuliyet pek büyük bir yüktür. Gören ve bilen, Allah Teàlâ'dır. insan lâyıkıyla yapmadığı hizmetlerden mesul olacak sorguya tutulacak. Cevabını vermek kolay değil. Dünya sorgusuna ve cevabına elbette benzemez. Kaçamak söz ve yalan para etmez.
     Evlendiği zaman kadına bir mihir takdir olunur. Buna mihr-i müeccel denir. Nikâh bu akid üzerine bu şartlarla kıyılır. Meselâ altın para olarak on altın veya yirmi otuz altın Reşat ve Hamid altınları ve bir de âdet-i belde ev eşyaları vardır. Şimdi nikâh kıyılırken Bu kadar altına nikâhınızı kıyıyorum' deyince, hep Pekala deriz de sonra bu parayı vermek zor gelir. Veya hiç vermemek üzere niyet edersek o hanımla olan muamele-i cinsiyesi zina üzerine olur. Bunun gibi borç para alıp da vermemek niyetinde ise bu da hırsızlık olur buyrulmuştur.
     Kadınlara dâima hayrı tavsiye etmemizi iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz bizlere tavsiye buyurmuşlardır. Onlar sizin yanınızda kendileri için hiçbir şeye malik değildirler, siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın kelâmı üzerine ırzlarını helâl edindiniz.
b. Kadının kocası üzerindeki beş hakkı
     Kadının kocası üzerinde beş hakkı vardır:
     Birincisi: Karısını perde arkasından hizmet ettire, yani evi mazbut ola, dışarıdan içerisi görünmeye ve onun oradan dışarı çıkmasına izin vermeye. Çıkarsa beraber çıkarlar veya örtüsüz evinden dışarıya çıkmaya. Çünkü avrettir. Dışarı çıplak (örtüsüz, çarşafsız) çıkması günahtır. Ve mürüvvete muhaliftir.
     İkincisi: Karısına lâzım olan dini bilgileri öğretmektir. Abdest, namaz, oruç gibi muhtaç olduğu dini mâlumatı vermektir.
     Üçüncüsü: Ona helâl rızıklar yedirmektir. Zira haramdan olan et cehennemde yanacaktır ve eriyecektir.
     Dördüncüsü: Ona zulmetmeye. Çünkü o kadın ona bir emanettir.
     Beşincisi: Eğer kadın ona dil uzatır ve üstünlük taslarsa onu sabırla karşılayıp nasihatte buluna ki, bir daha böyle hatalı bir işe düşmeye.
Hazreti Ömer'e bir adam karısından şikâyet için gelmişti. Lâkin kapıda durmuş ve Hazret-i Ömer'in karısının da ona çıkıştığını görünce geri dönmüştü. Fakat Hazret-i Ömer bu adamı kapıya kadar gelip geri dönüşünü görünce çağırdı, niçin geri döndüğünü sordu. Adam da: Karımdan şikâyet edecektim. Baktım ki, aynı hal sizin de başınız da, onun için bir şey demeden döndüm. Bunun üzerine Hazret-i Ömer buyurdular ki: Onların bizlerde bazı haklan vardır. Onun için söylediklerine kulak asmam. Evvelâ o benimle ateş arasında perdedir. Yani benim gayri meşru yollara sapmama mânidir. Kalbim onunla sükûnet bulur. Harama dalmam. Sonra benim için bir hazinedardır. Evimden çıkınca malımın bekçisidir. Çamaşırımı yıkar, elbiselerimi temizler. Daha sonra çocuğumun süt annesidir yani onu besler. Daha sonra ekmeğimi pişirir, yemeğimi yapar. Adam bunları dinleyince şöyle dedi: Bana da öyle oluyor. Madem ki, sen vazgeçtin ben de vazgeçerim. dedi.
3. Hesabı sorulmayacak harcamalar.
     Dört nevi para harcama vardır ki, kıyamet gününde kul bu harcamalardan mesul olmaz:
     l. Ana ve babasına harcadığı para masraf.
     2. İftar için harcadığı paralar
     3. Sahur için harcadığı paralar, masraflar
     4. Bir de ehl ü iyali için harcadığı paralar, masraflardır.
     Dinar denilen o günkü para o da dört maksatla harcanır:
     1. Birisi fisebilillah harcanan paralar.
     2. Miskinlere harcanan paralar.
     3. Kölelere harcanan paralar.
     4. Ehline, evine, çoluk çocuğuna harcanan paralardır.
     Fakat bunun en büyük ecri ve sevabı olan ise, ehline harcadığı paralardır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam56
Toplam Ziyaret1783176
Hava Durumu

ATEŞ’TEN SÖZLER

AHMET ATEŞ (KENDİSİNE LAYIK GÖRMEDİĞİNİ DOSTLARINADA LAYIK GÖRMEYEN ...). İSTER KULAK VERİN İSTER VERMEYİN. İSTERSENİZ AHMET ATEŞ DE KİM OLUYOR DEYİN. DOĞRU YOLU GÖSTERMEK BİZDEN YÜRÜYÜP YÜRÜMEMEK SİZDEN. Ateş

BU MİLLET ŞUNU İYİ BİLSİN Kİ; TAŞLANMAMAK İÇİN DE OLSA, ASLA MEYVESİZ AĞAÇ OLMAYACAĞIM. Ateş

ATEŞ' İ SEVMEYEBİLİRSİNİZ, SEVMEK ZORUNDA DA DEĞİLSİNİZ. UNUTMAYINIZ Kİ DÜŞMANINIZDAN BİLE ÖĞRENECEĞİNİZ ÇOK BİLGİ VARDIR. Ateş

İNSANIN KENDİ KENDİNE YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ, BÜTÜN DÜŞMANLARI BİR ARAYA GELSE YAPAMAZ. Ateş

ATEŞ, DÜNKÜ ATEŞ DEĞİL. YARINDA, BUGÜNKÜ ATEŞ OLMAYACAK. Ateş

DEĞİL DOKUZ KÖYDEN KOVULMAK; ONDOKUZ KÖYDEN DE KOVULSAM, DOĞRUYU SÖYLEMEKDEN, DOĞRU OLANI SAVUNMAKDAN VAZGEÇEMEM. Ateş

İNSANLARI GÖRÜNÜŞLERİ İLE YARGILAMAYINIZ, ÇOĞUNLUKLA ALDANIRSINIZ. GÖRÜNÜŞLER İNSANLARI GENELDE ALDATIR. YAKINDAN TANIMADIĞINIZ İNSANLAR HAKKINDA İYİ VEYA KÖTÜ DİYE HÜKÜM VERMEYİNİZ. GÜN GELİR İYİ DEDİĞİNİZ İNSANLAR KÖTÜ, KÖTÜ DEDİĞİNİZ İNSANLAR ÇOK İYİ ÇIKABİLİR. TERCİHLER SİZE AİT AMA SİZ DIŞ GÜZELLİKDEN ZİYADE İÇ GÜZELLİĞE ÖNEM VERİNİZ. Ateş

DOST DOĞRU SÖYLER, YÜZE SÖYLER, SEVİLMEZ. DÜŞMAN ARKADAN SÖYLER, YÜZE GÜLER. BAŞ TACI EDİLİR. BAŞ TACI OLMAK İÇİNDE OLSA; YÜZE GÜLENLERDEN, ARKADAN KONUŞANLARDAN OLAMAM. Ateş

DEĞER VERDİĞİNİZ İNSANLAR SİZ DEĞER VERDİĞİNİZ İÇİN DEĞERLİDİR. OYSA ONLAR KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANIRLAR. SİZ DEĞER VERMEZSENİZ BİR HİÇTİRLER AMA BUNU AKILLARINA BİLE GETİRMEZLER. "ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ GÜZELLİKLERİ ON PARA ETMEZ BİZDEKİ AŞK OLMAZSA" Ateş

KIRK GÜN TAVUK GİBİ YAŞAMAKTANSA BİR GÜN HOROZ GİBİ YAŞARIM. Ateş

BU DÜNYA HERKESE YETER. YETERKİ ADAM GİBİ YAŞAMASINI BİLELİM. Ateş

TOPLUMDA KENDİNİ ŞEREFLİ GÖSTEREN ŞEREFSİZLER DÜNYA DÖNDÜKCE VAR OLACAK VE MİDE BULANDIRACAKLARDIR. Ateş

"HER ASALAK BİR SALAĞIN SIRTINDAN GEÇİNİR" İNSAN OLAN NE SALAK NE DE OLUR ASALAK. Ateş

HIRSIZLIK SADECE PARA ÇALMA İLE OLMAZ. ZAMAN PARADAN YERİNE GÖRE DAHA ÖNEMLİDİR. DAKİKALARI PARA İLE ÖLÇEMEZSİNİZ. GASP EDİLEN DAKİKALARIN HESABINI VEREMEZSİNİZ. MİLLET OLARAK BOŞA HARCANACAK NE VAKTİMİZ NE DE BOŞ ZAMANIMIZ VAR. Ateş

"KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM KÜL GİBİ KARARIP SOLDUM EYVAH EYVAH" TÜRKÜSÜNÜ ÇALMAMAK İÇİN SİZE DEĞER VEREN DOSTLARINIZA, SİZİ SEVENLERE KULAK VERİNİZ. Ateş

TREN KALKAR GARDAN, KAÇARSA HABER GELMEZ NAZLI YARDAN. TRENDEKİ BİR GÜN AĞLAR, KAÇIRAN HER GÜN AĞLAR. EN İYİSİ TRENİ KAÇIRMAMAK. Ateş

"ZORLA YENEN AŞ YA KARIN AĞRITIR YADA BAŞ". NE YİYEN NEDE YEDİREN ŞİFA BULUR ARKADAŞ. Ateş

GÜZEL HER ZAMAN GÜZELDİR. ÇİRKİNLİK İSE BENİM İŞİM DEĞİLDİR. Ateş

DOST DOSTUN AYNASI OLMALI. AYNA KADAR DOĞRU OLAMIYORSA DOSTUNUM DİYE GEZMEMELİ. Ateş

OTOBÜS KAÇIYOR DEMİŞTİM DİNLEMEDİN. SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ DEMİŞTİM TINLAMADIN. NE DEDİMSE İLTİFAT DEĞİL, GERÇEK DİYE, HOŞUNA GİTMEDİ. ANLARSIN BİR GÜN DEDİM, DALGA GEÇTİN. İŞ İŞTEN GEÇTİKDEN SONRA ANLARSIN DA, ONU DA BEN ANLAYAMAM. "GEÇER BORUN PAZARI ANCA GİDERSİN NİĞDE'YE." SÖYLEYECEK BİR SÖZÜN OLAMAZ BU DELİYE. Ateş

SEVDİĞİM BİRİSİ "BENİ SENİN KADAR AŞAĞILAYAN HİÇ KİMSE OLMADI" DEMİŞTİ. BIRAKIN AŞAĞILAMAYI İNCİLTMEK AKLIMIN KÖŞESİNDEN BİLE GEÇMEMİŞTİ. OYSA BU KİŞİ DEĞER VERDİĞİM SEVDİĞİM KİŞİLERİN BAŞINDA GELEN BİRİ. DEMEK Kİ DEV AYNASI OLMAMAK SUÇ OLUYOR. BEN SENİN DÜŞMANIN DEĞİLİM Kİ SENİ OLDUĞUNDAN FARKLI GÖSTEREYİM. BİR GÜN SANA GEREĞİNDEN FAZLA İLTİFAT EDERSEM BİL Kİ O GÜN DÜŞMANIN OLDUĞUM GÜNDÜR. Ateş

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR" KATLANIR DA ÖNEMLİ OLAN DİKENE KATLANIP, GÜLE KAVUŞABİLMEK. Ateş

İSTER ARKADAŞINIZ, İSTER SEVGİLİNİZ, İSTER AÇIK İSTER GİZLİ AŞKINIZ, İSTER DOSTUNUZ, İSTER SIRDAŞINIZ, İSTER ANNE BABANIZ, DEĞER VERDİĞİNİZ KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEYİNİZ. KENDİ DEĞERİNİZDEN KAYBEDERSİNİZ. Ateş

HER YÜZÜNE GÜLENİ, BOLCA İLTİFAT EDENİ DOST BELLEME. DOST, SEVİLMEME RİSKİNE RAĞMEN; DOĞRU NE İSE ONU SÖYLER, KALPTEN SEVER. ASIL DOST KENDİSİNE REVA GÖRMEDİĞİNİ KARŞIDAKİNE REVA GÖRMEYENDİR. Ateş

GERÇEK SÖZLERDEN KAÇANLAR, GÜZEL, SAHTE VE HOŞ SÖZLERE KANANLAR. ASLA ACI GERÇEKLERDEN KAÇAMAZLAR. Ateş

BENİM İÇİN SIFATINIZ NE OLURSA OLSUN. SİZİ KAYBETMEMEK UĞRUNA ASLA YALANA BAŞVURAMAM. SİZLERİ KAZANMAK İÇİN SAHTEKARLIK YAPAMAM. BENİ SEVEN DÜRÜST OLDUĞUM İÇİN SEVSİN SAHTE İLTİFATLAR İÇİN DEĞİL. SAHTE DOSTLAR VE SAHTEKARLIK BENDEN UZAK OLSUN. Ateş

SEVDİKLERİNİZİ YARGILARKEN OLAYLARA KENDİ CEPHENİZDEN BAKMAYINIZ. ALDANIRSINIZ. KARŞIDAKİNİN YERİNE KENDİNİZİ KOYABİLDİĞİNİZ SÜRECE DOĞRU YARGILAMA YAPABİLİRSİNİZ. Ateş

SİZ, SİZ OLUN, OLMAZ ÖYLE ŞEY DEMEYİN. BİR GÜN OLUR, OLUYORMUŞ DEMEK ZORUNDA KALIRSINIZ. ASLA BİRİNİ KINAMAYINIZ. KINADIĞINIZ OLAYIN, BİR GÜN BAŞINIZA GELDİĞİNİ, GÖRMENİZ HİÇ DE UZUN SÜRMEZ. ALLAH ISLAH ETSİN DEYİP GEÇİN. YOKSA, KINADIĞINIZ OLAYLA KENDİNİZ ISLAH EDİLİRSİNİZ. Ateş

"İLTİFAT; YALANIN SÜSLENMİŞ, KILIF GİYDİRİLMİŞ HALİDİR" İLTİFAT ETMEYİ BİLMİYORUM. ÇÜNKÜ YALAN SÖYLEMEYİ BECEREMİYORUM. Ateş

GERÇEKLER DOĞRU VE ACI OLUR. İLTİFATLAR SAHTE VE YALAN. GERÇEKLERDEN KAÇANLAR, İLTİFATLARA SIĞINANLAR, ACI SONDAN KAÇAMAZLAR. KURTULUŞ GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEKDEN, İLTİFATLARDAN UZAK DURMAKDAN GEÇER. Ateş

AŞIRI MAKYAJ GÜZELİ ÇİRKİNLEŞTİRİR ÇİRKİNİ GÜZELLEŞTİRİR. Ateş

DOĞRULAR VE GÜZELLİKLER MALINIZ, ÇİRKİNLİKLER VE KÖTÜLÜKLER ÇÖPÜNÜZ OLSUN. Ateş

SİGARA

OĞUZLAR Mayıs 1994

SİGARA

Ahmet ATEŞ Oğuzlar Gazetesi yazı İşleri Müdürü

İçerken güldürür

Sinsi, sinsi öldürür

İçene kendini kahraman sandırır

Şeytani bir zehri andırır

İnsana kendi kendini yandırır

Sigara içmek suç değil

Bıçak taşımakta suç değil

Fakat bıçak ve tabanca

Bir başkasına zarar verince suç

Peki, sigara bir başkasına zarar verince neden suç sayılmaz? Şimdi sormak gerek aklı ve fikri olan herkese. Hangi insanın bir başka insanı zehirlemeye hakkı var? Sigara içme özgürlüğünü savunan vatandaşlara demezler mi ki içenin içme özgürlüğü varda içmeyenin sigara içmeme özgürlüğü yok mu? Sigara içmeyenin sigara içene bir zararı yok. Peki sigara içenin içmeyene neden zararı olsun. Bir resmi daire veya aile düşünün aynı odayı on kişi paylaşıyor. Bunun beşi sigara içiyor diğer beşi içmiyor. Beş kişinin sigara içme özgürlüğü varda diğer beş kişinin sigara içmeme, zehirlenmeme özgürlüğü yok mu? Sigara içmeyen beş kişinin sigara içen beş kişiye zararı yok da, sigara içen beş kişi niye diğer beş kişiyi zehirlesin.

Sigara içenler içmeyenleri zehirleme hakkını kimden ve nereden alıyorlar?

Anti parantez kimse özgürlükten bahsetmesin özgürlüklerde sınırsız değil sınırlıdır. Çünkü bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğer bir kişinin özgürlüğü biter. Bitmiyorsa tecavüz olur. Suç teşekkül eder, cezayı gerektirir.

Anti parantez kimse özgürlükten bahsetmesin özgürlüklerde sınırsız değil sınırlıdır. Çünkü bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğer bir kişinin özgürlüğü biter. Bitmiyorsa tecavüz olur. Suç teşekkül eder, cezayı gerektirir.

Birde en çok şundan söz edilir. Yahu sigara içen akciğer kanseri, verem ve diğer hastalıklara yakalanıyor da içmeyen yakalanmıyor mu?

Yakalanıyor: Tabiî ki siz sigara içenlerin sayesinde bir ailede bir kişi sigara içiyorsa diğerlerinin ben sigara içmiyorum demesi gerçek anlamda yalan ve yanlış olur. Sigara içen kişi sadece kendisini zehirlemez evdeki hanımını çocuklarını ve diğer fertlerin hepsini zehirlenmeye mahkum eder, onların yanında sigara içtiği sürece.

Şimdi sorarım size hangi babanın kızını, hangi ananın oğlunu, hangi dedenin torununu,hangi tiryakinin tiryaki olmayanı zehirleme hakkı var?

Medeniyet deyince bazıları çıplaklık sanır, asla. Medeniyet bu ve benzeri durumlarda kendini gösterir. Medeni insan başkalarına ve kendisine saygı duyan insandır. Başkalarının haklarını gasp etmeyen temiz insandır. Hoş görülü insandır. Kendi özgürlüğüne sahip çıktığı kadar başkalarının özgürlüğüne sahip çıkan ona saygı duyan insandır.

Bir düşünür medeniyeti şöyle tarif eder. "Medeni insan karanlık da esnerken sol elinin tersi ile ağzını kapayan insandır" der. Tabiî ki bizde olduğu gibi esnerken küçük dilini karşısındakine gösteren değil.

"Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az"

Kimsenin kimseyi zehirlemeyeceği, kişilerin birbirlerine saygılı olacağı,toplum menfaatlerinin ön plana çıkacağı bencilliğin arka planda kalacağı, hoş görülü medeni toplumlara doğru.

Saygı ve sevgilerimle bir sonraki sayıda buluşmak üzere.

Sevgili okurlar Makalenin yayın tarihine bakarsanız bu günkü sigara ile ilgili kanun konusunun alt yapısını görürsünüz o tarihlerde bu yazıyı kaleme almak yürek, bilek ve cesaret isterdi. İlk sigara kanunu bile (Kanun Numarası : 4207 Kabul Tarihi : 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi:26/11/1996 Sayı: 22829) bu makaleden 2 Yıl 6 Ay sonra çıkmıştır. O gün dile getirdik iki yıl sonra kısmen bugünse tamamına yakını kanuna konmuştur. Eh sağlık olsun 12 yıl sonrada olsa birşeyler değişmiştir. O gün dalga geçenlere duyrulur.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.208832.3378
Euro34.786334.9257
Takvim