• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
ATEŞNET
SİTE HARİTASI

Başbakanlarımız


Başbakanlarımız.

Kurtuluş Savaşı Başbakanları. 

Mustafa Kemal Atatürk
Kurtuluş Savaşı 1. Başbakanı
Mustafa Fevzi Çakmak
Kurtuluş Savaşı 2. Başbakanı
Hüseyin Rauf Orbay
Kurtuluş Savaşı 3. Başbakanı
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları.
İsmet İnönü
T.C. 1,2,4,5,6,7,8,26,27,28. Hükümetler Başbakanı
Ali Fethi Okyar
T.C. 3. Hükümet Başbakanı
Mahmut Celal Bayar
T.C. 9 ve 10. Hükümet Başbakanı
Refik Saydam
T.C. 11 ve 12. Hükümet Başbakanı
Şükrü Saraçoğlu
T.C. 13 ve 14. Hükümet Başbakanı
Recep Peker
T.C. 15. Hükümet Başbakanı
Hasan Saka
T.C. 16 ve 17. Hükümet Başbakanı
Şemsettin Günaltay
T.C. 18. Hükümet Başbakanı
Adnan Menderes
T.C. 19,20,21,22,23. Hükümetler Başbakanı
Cemal Gürsel
T.C. 24 ve 25. Hükümet Başbakanı
Suat Hayri Ürgüplü
T.C. 29. Hükûmeti Başbakanı
Süleyman Demirel
T.C. 30,31,32,39,41,43,49. Hükûmet Başbakanı
Nihat Erim
T.C. 33 ve 34. Hükûmet Başbakanı
Ferit Melen
T.C. 35. Hükûmet Başbakanı
Naim Talu
T.C. 36. Hükûmet Başbakanı
Bülent Ecevit
T.C. 37,40,42,56,57. Hükûmet Başbakanı
Sadi Irmak
T.C. 38. Hükûmet Başbakanı
Bülend Ulusu
T.C. 44. Hükûmet Başbakanı
Turgut Özal
T.C. 45 ve 46. Hükûmet Başbakanı
Yıldırım Akbulut
T.C. 47. Hükûmet Başbakanı
Mesut Yılmaz
T.C. 48,53,55. Hükûmetler Başbakanı
Tansu Çiller
T.C. 50,51,52. Hükûmet Başbakanı
Necmettin Erbakan
T.C. 51. Hükûmet Başbakanı
Abdullah Gül
T.C. 58. Hükûmet Başbakanı
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. 59. 60. Hükûmet Başbakanı

Mustafa Kemal Atatürk
Kurtuluş Savaşı 1. Başbakanı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu
  

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938)

1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik'te yaptı. Manastır Askerî Lisesi'ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya'da Ataşemiliter olarak bulundu. 
        Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı ve Anafartalar kahramanı olarak temayüz etti. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtardı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.
       Mondros Mütarekesi'nden sonra Sevr Antlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Türk Millî Mücadelesi'ni başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile milletin istiklâli, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğini ilân ederek bu mücadelenin esaslarını tespit etti.
        Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis Başkanı seçildi. 25 Nisan – 3 Mayıs 1920 tarihleri arasında Muvakkat Encümen Reisi, 3 Mayıs 1920 – 24 Ocak 1921 tarihleri arasında da I. İcra Vekilleri Heyeti Reisi (Başbakan) olarak görev yaptı. 
        5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921 tarihinde Meclis tarafından kendisine Mareşal ve Gazi unvanı verildi. 
        26 Ağustos 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz'u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922 tarihinde de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. 
        Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulmasından sonra padişahlık ve halifelik kaldırıldı. Lozan Barış Konferansı'ndan sonra, 11 Ağustos 1923 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923 tarihinde kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na seçildi.
        29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildiği bu görevi sırasında, modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini sağlamlaştırdı ve Atatürk İnkılâbı olarak isimlendirilen büyük Türk İnkılâbını gerçekleştirdi. Dünya barışı ve bölgesel barışa önderlik etti. Esir ülkelerin istiklâl mücadelelerine örnek oldu.
        10 Kasım 1938'de ölümüne kadar olduğu gibi, ölümünden sonra da bütün dünyada istiklâl için mücadelenin ve barışın sembolü oldu.  
          Başbakanı Olduğu
Hükûmetler
ve Görev Zamanları 
          Muvakkat İcra Encümeni          25.04.1920       03.05.1920
 
          1. İcra Vekilleri Heyeti               03.05.1920       24.01.1921
 

Mustafa Fevzi Çakmak
Kurtuluş Savaşı 2. Başbakanı
Genel Kurmay Başkanlığı ile pek çok Bakanlık da yaptı.
  

Fevzi ÇAKMAK (1876-1950) 
       1876 yılında İstanbul'da doğdu. 1895 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisi'ni 1898 yılında bitirerek Kurmay oldu. 
        Ordunun çeşitli kademelerinde karargah ve birlik komutanlığı görevlerinde bulundu. 1914 yılında Tümgeneralliğe yükseldi. Çeşitli birliklerde Kolordu Komutanlığı, Anafartalar Grup Komutanlığı ve Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 1918 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atandı. 28 Temmuz 1918 tarihinde Korgeneralliğe yükseldi. 27 Mayıs 1919 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 1 nci Ordu Müfettişliği'nden sonraki Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920 tarihinde istifa ederek Anadolu'ya geçti. Millî Savunma Bakanlığı ve İcra Vekilleri Heyeti Reisliği (Başbakanlık) yaptı. 
          3 Nisan 1921 tarihinde Orgeneral, 31 Ağustos 1922 tarihinde de Büyük Zafer'in kazanılmasındaki yüksek hizmetlerini takdiren Mareşalliğe terfi ettirildi. 12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 tarihleri arasında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekilliği, 3 Mart 1924 tarihinden 12 Ocak 1944 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 12 Ocak 1944 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. 12 Nisan 1950 tarihinde vefat etti. 

           Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Fevzi Çakmak, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
         2. İcra Vekilleri Heyeti      24.01.1921       19.05.1921 
         3. İcra Vekilleri Heyeti      19.05.1921        09.07.1922 
                            Hüseyin Rauf Orbay

Kurtuluş Savaşı 3. Başbakanı
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu
  

Hüseyin Rauf ORBAY (1881-1964) 
       1881 yılında İstanbul'da doğdu. Deniz Harp Okulu ve Mühendishane'yi 1899 yılında bitirdi. 
       Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük başarılar gösterdi ve bu nedenle "Hamidiye Kahramanı" unvanını kazandı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran ve Irak'ta Osmanlı Teşkilât-ı Mahsusası'nda görev yaptı. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atandı. İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı yaptı. Mondros Mütarekesini imzalayan heyette görev aldı. 
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında yer aldı. İstanbul'un işgali ve Meclis'in basılmasından sonra Malta'ya sürüldü. Yurda döndükten sonra Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1921 yılında Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Meclis İkinci Başkanlığına seçildi. 12 Temmuz 1922 - 4 Ağustos 1923 tarihleri arasında 4. İcra Vekilleri Heyeti Reisliği (Başbakanlık) yaptı.
        17 Kasım 1924'de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Parti, 3 Haziran 1925'de kapatıldı. Yönetici kadro, 17 Haziran 1926'daki İzmir Suikasti olayıyla ilgili görülerek yargılandı. Avrupa'da bulunan Orbay, yokluğunda 10 yıl hapse mahkum edildi. 10. Yıl Affından sonra yurda döndü. 1939 yılında Kastamonu Milletvekili oldu. 1942-1944 yılları arasında Londra Büyükelçiliği yaptı. 
         Rauf Orbay 1964 yılında vefat etti. 


         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
         4. İcra Vekilleri Heyeti      12.07.1922         04.08.1923 

İsmet İnönü
T.C. 1.-8.; 26.-28. Başbakanı
Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk’ün emrinde çalıştı. Edirne milletvekilliği ve bakanlık yaptı.
  

İsmet İNÖNÜ (1884-1973) 
        1884 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Mühendishane İdadisini (Askerî Lise) bitirdi. 
        1903 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1906 yılında Harp Akademisi’nden mezun olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı.
 
        1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı’nın bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri ve meslekî özellikleriyle dikkati çekti. 
        Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk’ün emrinde çalıştı ve öğrencilik yıllarından beri devam eden dostlukları ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi’nde savaştı; Millî Mücadele sırasında Atatürk’ün en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı. Edirne milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık da uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlığı’na getirildi. 25 Ekim 1920 tarihinden sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem isyanını bastırdı. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını yönetti. Tuğgeneral rütbesine yükseldi. 
        Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi’nde Büyük Millet Meclisi’ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı’na Dışişleri Bakanı ve Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. 24 Temmuz 1923’te Lozan Andlaşması’nı imzaladı. 
        Cumhuriyetin ilânından sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükûmette Başbakan olarak görev aldı, 1924-1937 yılları arasında bu görevini sürdürdü. 
       İnönü, Atatürk İnkılâplarının gerçekleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temeller üzerine oturtulmasında Atatürk’ün en yakın mesai arkadaşıydı. 
         Atatürk’ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM tarafından Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’yi savaş felâketinin dışında tutmayı başardı. Savaştan sonra çok partili siyasî rejime geçilmesinde en büyük destek oldu. 1950 yılında, yapılan seçimleri kaybettikten sonra, 1960 yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak siyasî yaşamını sürdürdü. 27 Mayıs harekâtından sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlığa atandı. 
          1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasî yaşamına devam etti, 1972 yılında Parti Genel Başkanlığı ve milletvekilliğinden istifa ederek, 1973 yılına kadar Anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeliği görevinde bulundu. 25 Aralık 1973 günü vefat etti, Anıtkabir’de toprağa verildi.
 
         Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen İsmet İnönü, evli ve 3 çocuk babasıdır.
           Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
         1. T.C. Hükûmeti             30.10.1923            06.03.1924 
         2. T.C. Hükûmeti             06.03.1924            22.11.1924 
         4. T.C. Hükûmeti             04.03.1925            01.11.1927 
         5. T.C. Hükûmeti             01.11.1927            27.09.1930 
         6. T.C. Hükûmeti             27.09.1930            04.05.1931 
         7. T.C. Hükûmeti             04.05.1931            01.03.1935 
         8. T.C. Hükûmeti             01.03.1935            25.10.1937 
         26. T.C. Hükûmeti           20.11.1961            25.06.1962 
         27. T.C. Hükûmeti           25.06.1962            25.12.1963 
         28. T.C. Hükûmeti           25.12.1963            20.02.1965 
 

Ali Fethi Okyar
T.C. 3. Başbakanı
Sofya Elçiliği ve çeşitli bakanlıklar yaptı.
  

Ali Fethi OKYAR (1880-1943) 
         1880 yılında
Pirlepe’de doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nde Mustafa Kemal ile beraber
çalıştı. 1908 yılında Paris’te Ataşemiliter olan Fethi Bey, Trablusgarp Savaşı çıkınca Paris’ten ayrıldı, Afrika’da yapılan savaşlara katılmak üzere Trablusgarb’a geçti. 1912 yılında Manastır Milletvekili, 1913 yılında İttihat ve Terakki Genel Merkezi’ne üye ve Genel Sekreter seçildi. Meclis-i Mebusan’ın feshinden sonra Sofya Elçisi, 1917 yılında da Dahiliye Nazırı oldu. 
       1919 yılında İttihat ve Terakki yöneticileri ile birlikte Malta’ya sürüldü. 1921’de İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı ve Fevzi Çakmak Hükûmeti’nde İçişleri Bakanı oldu.  4 Ağustos – 27 Ekim 1923 tarihleri arasında 5. İcra Vekilleri Heyeti Reisliği (Başbakanlık) yaptı. Cumhuriyetin ilânı sırasında yaşanan kabine buhranı üzerine Başbakanlıktan ayrıldı. 
        Mustafa Kemal’in Cumhuriyetin ilânına karar verdiği sırada, O’nun yanında bulunmuş ve Meclis’te takip edilecek çalışma şeklini beraberce tespit etmişlerdir. Fethi Bey, Cumhuriyetin ilânından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 1924 yılında Başbakanlığa seçilen Fethi Okyar, Şubat 1925’te başlayan Şeyh Said isyanı sırasında Başbakanlıktan ayrıldı. 
         Aynı yıl Paris Büyükelçisi oldu. Büyükelçi olarak çalıştığı Paris’ten, 1930 yılında dinlenmek için yurda gelen Fethi Okyar’a Mustafa Kemal tarafından yeni bir parti kurması teklifi yapılması üzerine, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Ancak bazı olaylar sebebiyle 17.11.1930’da parti feshedildi. Okyar, 1934 yılında Londra Büyükelçisi, 1939-1942 yılları arasında milletvekili seçildi ve bir süre Adalet Bakanlığı yaptı. 1943 yılında vefat etti. 
         Fransızca ve İngilizce bilen Fethi Okyar, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         5. İcra Vekilleri Heyeti               14.08.1923                 27.10.1923
 
         3. T.C. Hükûmeti              22.11.1924           03.03.1925
 

Mahmut Celal Bayar
T.C. 9. ve 10. Başbakanı
Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi.
  

Mahmut Celal BAYAR (1883-1986) 
       1883 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesi Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmalarına katıldı. Bu cemiyetin İzmir Şubesi Genel Sekreterliği’ni yaptı.
 
        12 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saruhan Sancağı Milletvekili olarak katıldı. Türk Millî Mücadelesi’nin başlaması ile birlikte Anadolu’ya geçerek bu harekete fiilen katıldı. 
        Millî Mücadele döneminde Batı Anadolu’da faaliyet gösterdi. Aynı zamanda Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Bursa Milletvekili olarak görev aldı. 1921 yılında İktisat Vekili oldu. 
         Lozan Barış Konferansı’na müşavir göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisi’ne İzmir Milletvekili olarak girdi.  
        1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasında önemli rol oynadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda mücadele adamı, politikacı ve iktisatçı olarak temayüz etti. 1937-1939 yılları arasında Başbakanlık yaptı. 1943 yılına kadar İzmir Milletvekili olarak siyasî hayatını sürdürdü. 
         Çok partili siyasî hayata geçilmesi üzerine 1946 yılında arkadaşları ile birlikte Demokrat Parti’yi kurdu ve başkanlığına getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi. 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle bu görevinden uzaklaştırıldı. 
         15 Eylül 1961’de Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Yassıada’dan Kayseri Bölge Cezaevi’ne nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da vefat etti. 
         Fransızca bilen Celal Bayar, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
         9.  T.C. Hükûmeti               25.10.1937        
11.11.1938 
         10. T.C. Hükûmeti              11.11.1938         25.01.1939
 

                                          Refik Saydam

T.C. 11. ve 12. Başbakanı
Bakanlık yaptı.
  

Dr. Refik SAYDAM (1881-1942)
         1881 yılında İstanbul’da doğdu. Askeri Tıbbiyeyi doktor yüzbaşı olarak bitiren Refik Bey Almanya’da Berlin Askeri Tıp Akademisi’nde Brandenburg, Danzig, Spandou ve Scharite’de eğitim gördü.
         Balkan Savaşı’nda Antalya’da ve Çatalca cephesinde kolera hastalığını önleyici çalışmalar yaptı. 1914 yılında atandığı Sahra Genel Sağlık Müfettiş Muavinliği sırasında Bakteriyoloji Enstitüsünü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Salgın hastalıklarla mücadelesini Hasankale’de cephe hizmetinde sürdürdü. 
        Tifüse karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçti ve I. Dünya Savaşında Alman ordusunda ve Kurtuluş Savaşı’nda kullanıldı. 1919’da 9. Kolordu Sağlık Müfettişi Muavinliği görevi ile Mustafa Kemal’in yanında Samsun’a çıkan Refik Bey, Erzurum’da Mustafa Kemal’in karargâhı dağıtıldıktan sonra Erzurum askeri hastanesi bulaşıcı hastalıklar servisi şefliğine atandı. Fakat bu görevi kabul etmeyerek ordudan ayrıldı. Erzurum ve Sivas Kongresi çalışmalarına katıldı. 
        1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Beyazıt Milletvekili olarak girdi. İkinci dönemden başlayarak üyeliğini İstanbul Milletvekili olarak sürdürdü. Aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım (Sıhhat ve İçtimai Muavenet) Bakanı seçildi.
        Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı olan Refik Saydam, 14 yıl sürecek olan bu görevinde sağlık hizmetlerinin temellerini attı. 1924 yılında Ankara’da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakımevleri açtı. Ayrıca bu konuda eleman yetişti­rilmesine önem vererek sağlık kursları, tıp öğrenci yurtları, 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu.
         1938’den sonra İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. Almanca ve Fransızca bilen Refik Saydam, 1942 yılında İstanbul’da vefat etti. 
          Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
          11. T.C. Hükûmeti          25.01.1939             03.04.1939 
          12. T.C. Hükûmeti          03.04.1939             09.07.1942 
 

Şükrü Saraçoğlu
T.C. 13. ve 14. Başbakanı
Dışişleri Bakanlığı yaptı.
  

Şükrü SARAÇOĞLU (1887-1953)
        1887 yılında Ödemiş’te doğdu. 1909 yılında Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdi. İzmir’de Maiyet Memuru olarak görev aldı. 1918 yılında İzmir Vilayeti hesabına Cenevre Üniversitesi Siyasi İlimler Fakültesini bitirip lisans diploması aldı.
         Yunanlılar’ın İzmir’i işgali üzerine İzmir’e döndü ve Kuvay-ı Millîye’ye katıldı. Yunanlılarla mücadele için Kuşadası, Aydın ve Nazilli bölgelerinde teşkilât kurdu ve hareketleri yürüttü. Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına İzmir Milletvekili olarak seçildiyse de İstanbul’a geleceği zaman meclis dağıldığından tekrar Kuşadası’na döndü. 
         Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci döneminde İzmir Milletvekili olarak seçildi. Fethi Okyar kabinesinde Eğitim Bakanı oldu. Yunan Hükûmetiyle görüşmeleri yürütecek olan Muhtelit Mübadele Komisyonu Başkanlığı’na getirildi. 3. İsmet İnönü kabinesinde Maliye Bakanı oldu. Bu dönemde devlet memurlarının barem ve emeklilik kanunlarını hazırlatıp yürürlüğe koydurdu. Türk lirasının fiili istikrarını sağladı ve T.C. Merkez Bankası’nın kuruluş esaslarını hazırladı. 
         1932 Kasım’ında Osmanlı borçlarından, Lozan Anlaşması ile Türkiye’ye düşen hissenin taksit paylarını halletmek üzere, Paris’te alacaklıların temsilcileri ile yapılan toplantıya Türk Murahhas Heyeti Başkanı olarak katıldı ve anlaşmayı imzaladı. 
         4. İnönü Hükûmeti’nde Adalet Bakanı oldu ve 6 yıla yakın süren bu görevi sırasında hakimler, avukatlar, suçüstü, icra, iflas, cezaevleri kanunları gibi önemli mevzuatı uygulama alanına koydu ve İmralı gibi modern cezaevlerinin temelini attı. 
         1937 yılında kurulan 1. Celal Bayar kabinesine Dışişleri Bakanı olarak giren Saraçoğlu, Refik Saydam kabinesinde de aynı görevi 1942 Ağustos’una kadar devam ettirdi.
         Şükrü Saraçoğlu, Refik Saydam’ın 1942 yılında ansızın ölümü üzerine Başbakan oldu. Rahatsızlığı sebebiyle 5 Ağustos 1946 tarihinde Başbakanlıktan çekildi. 1 Kasım 1948 tarihinde TBMM Başkanlığı’na seçildi ve bu görevi iki dönem devam ettirdi. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra 26 yıl 9 ay devam eden İzmir Milletvekilliği ve siyasî hayatı sona erdi. 27 Aralık 1953 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Fransızca bilen Şükrü Saraçoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

13. T.C. Hükûmeti            09.07.1942           09.03.1943 
        14. T.C. Hükûmeti           
09.03.1943           07.08.1946 
 

Recep Peker
T.C. 15. Başbakanı
İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı yaptı
  

Recep PEKER (1889-1950) 
         5 Şubat 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Kocamustafapaşa Askerî Rüştiyesi İdadisi’nde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1911 yılında Yemen ve Trablusgarp, 1912- 1913 yıllarında da Balkan savaşlarına katıldı. 
          I. Dünya Savaşında Rumeli ve Kafkas cephelerinde görev aldı. 1919’da Erkanı Harbiye Mektebini bitirdi. Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20. Kolordu’da görevlendirildi. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine getirildi. 1923 yılında Kütahya Mebusu seçilerek 2 dönem TBMM’ye girdi. Aynı yıl Halk Fırkası Genel Sekreterliğine seçildi. Bir süre Hakimiyeti Millîye gazetesinin başyazarlığını yaptı.
        1924-1930 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı yaptı. 1927 yılında ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreterliğine seçildi.
         1928 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. Ağustos 1946’da çok partili dönemin ilk hükûmetini kurdu. 15. T.C. Hükûmeti’nin Başbakanı oldu. Çok partili döneme Recep Peker’in Başbakanlığı sırasında girildi ve ilk seçimler O’nun Başbakanlığı döneminde yapıldı. 1 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
         Fransızca ve Almanca bilen Recep Peker, evli ve 5 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları 
         15. T.C. Hükûmeti            07.08.1946           10.09.1947 
 

Hasan Saka
T.C. 16. ve 17. Başbakanı
Bakanlıklar veCHP Meclis Grubu Başkan Vekilliği yaptı
  

Prof. Hasan SAKA (1885-1960)

1885 yılında Trabzon’da doğdu. Mülkiye Mektebini 1908 yılında bitirdi. Paris Siyasal Bilgiler Okulu Diplomasi Şubesini 1912 yılında bitirip, daha önceki işi Divân-ı Muhasebat (Sayıştay)’daki görevine başladı.
        Nisan 1915’de Maliye Bakanlığı Varidat Umum Müdürlüğü Temettü Vergisi Komisyonu 1. Mümeyyizliğine tayin edildi. Ekim 1916’da Eskişehir Sancağı Bölge İktisat Müdürü oldu. 4 Eylül 1918 tarihinde Mülkiye Mektebi iktisat dersi hocalığını üstlendi.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Trabzon Milletvekili olarak katıldı. İşgal kuvvetlerinin Meclis’i kapatması üzerine İaşe Umum Müdürlüğü Teftiş Heyeti Müdürü oldu. 1921 yılında Trabzon Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde önce Maliye, 11.5.1922 tarihinden itibaren de Ekonomi Bakanlığı yaptı. Bu dönemde çağdaş maliye ilkelerinin yerleşmesinde öncülük etmiştir. Lozan Konferans Heyetinde ekonomik ve mâlî konularda ikinci başkanlardan biri olarak görev yaptı ve anlaşmaya üçüncü sırada imza attı.
       1. İnönü Hükûmeti’nde İktisat, 2. İnönü Hükûmeti’nde Ticaret ve 3. İnönü Hükûmeti’nde bir süre Maliye Bakanlığı yaptı. 13.7.1926 tarihinde istifaen görevinden ayrıldı. 1.11.1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğine seçildi. Bu görevini 3, 4 ve 5. dönemlerde de korudu. 1 Kasım 1935 tarihinde Başkan Vekilliğinden ayrıldı ve 24 Ekim 1936’dan 1941 yılına kadar İstanbul’dan Ankara’ya nakledilen Siyasal Bilgiler Okulu’nun Genel İktisat Profesörlüğünü üstlendi.
        6-8. dönemlerde de Trabzon Milletvekili seçilerek 13 Eylül 1944 tarihinde 2. Saraçoğlu Hükûmeti’nde Dışişleri Bakanlığı’na getirildi. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru bütçenin açık vermeye başladığı, şeker ve kâğıt sıkıntısının en üst sınıra çıktığı ve ortamın gerginleştiği bir dönemde; İsmet İnönü 12 Temmuz Bildirgesi doğrultusunda Başbakanlık yapacak kişi olarak Hasan Saka’yı uygun gördü.
         Hasan Saka, Başbakanlıktan ayrılınca Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Başkan Vekilliğine seçildi. 1954 seçimleriyle politikadan ayrıldı. 29 Temmuz 1960 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Fransızca bilen Hasan Saka, evli ve 3 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         16. T.C. Hükûmeti 10.09.1947 10.06.1948
         17. T.C. Hükûmeti 10.06.1948 16.01.1949
 

Şemsettin Günaltay
T.C 18. Başbakanı
Türk Tarih Kurumu’nun Başkanlığını yaptı
  


       Ord. Prof.
Şemsettin GÜNALTAY (1883-1961)
       1883 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu Fen Şubesinden mezun olduktan sonra Lozan Üniversitesi Tabiiyat Bölümünü bitirdi. Özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.
         Kıbrıs İdadisi’nde öğretmenlik, Midilli İdadisi, İzmir ve Gelenbevi Liseleri müdürlüklerinde bulundu. 1915 yılında İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi ve İslâm Kavimleri Tarihi Müderrisi tayin edildi. Süleymaniye Medresesi’nde Dinler Tarihi ve İslâm Felsefesi okuttu. 1924 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunda bu fakültenin başına getirildi.
        1915 yılında Ertuğrul Sancağı (Bursa)’ndan Bilecik Mebusu seçilerek siyasî hayata atılmıştır. Mütareke günlerinde İstanbul Darülfünûnu’nda millî davayı kuvvetle savunan ve gençlere yol gösteren hocalardan biri olmuştur. Ankara’da millî hükûmet kurulduktan sonra, İstanbul Belediye Meclisi’nde üyelik ve başkan vekilliği yaptı. Bu arada, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı.
        1923-1950 yılları arasında Sivas, 1950-1954 yılları arasında Erzincan Milletvekilliği yapan Şemsettin Günaltay, 1949’da Hasan Saka’nın istifası üzerine 18. T.C. Hükûmetini kurmuş ve Demokrat Parti iktidarına kadar da Başbakanlık görevini sürdürmüştür.
        Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği de yapan Günaltay, 1961 yılında İstanbul Senatörü seçildi, ancak aynı yıl vefat etti. 1941’den ölümüne kadar Türk Tarih Kurumu’nun Başkanlığını yapan Günaltay, evli ve 2 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         18. T.C. Hükûmeti 16.01.1949 22.05.1950
 

Adnan Menderes
T.C. 19.-23. Başbakanı
10 senelik Demokrat Parti iktidarının tek Başbakanı oldu.
  

Adnan MENDERES (1899-1961)
         1899 yılında Aydın’da doğdu. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi’nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçullu Amerikan Koleji’nde okudu.
        Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitiren Adnan Menderes, Birinci Dünya Savaşı sırasında yedeksubay olarak askerliğini yaptı. Aydın’da bazı arkadaşlarıyla birlikte Ayyıldız Çetesi’ni kurdu. Daha sonra Söke’de Piyade Alay Yaveri olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra İstiklâl Madalyası aldı.
        1930 yılında kurulan ancak kısa sürede kapatılan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Aydın Teşkilâtı’nı kurarak il başkanı oldu. Bu parti kapatılınca CHP’ye girdi ve 1931 yılında bu partiden Aydın Milletvekili seçildi.
        1945 senesine kadar TBMM’de komisyon raportörlüğü yapan Adnan Menderes, o yıl Saraçoğlu Hükûmeti’nin getirdiği Toprak Kanunu Tasarısı’nı şiddetle reddederek, komisyondan istifa etti. Partide yaptıkları muhalefetten dolayı, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından 12 Haziran 1945 yılında ihraç edildiler. Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Bu hareketler Demokrat Parti’nin 7 Ocak 1946 tarihinde kurulmasına sebep oldu.
        Adnan Menderes, 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den Kütahya Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Celal Bayar’dan sonra ikinci adam durumuna geldi.
        14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti oyların % 53,5’ini alarak iktidar oldu. 10 senelik Demokrat Parti iktidarının tek Başbakanı oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında 5 hükûmet kurdu. Bu 10 senelik zaman içinde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı, köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık sektörleri hareketlendi. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı.
        27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askerî darbeyle iktidardan indirildi. Yassıada’ya hapsedildi. Millî Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divânı’nca idama mahkum edildi. 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı’da idam edildi.
         6 Haziran 1987 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3374 sayılı “Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın İmralı’da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince İmralı’daki mezarı İstanbul’da inşa edilen anıt mezara nakledildi.
         İngilizce bilen Adnan Menderes, evli ve 3 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         19. T.C. Hükûmeti 22.05.1950 09.03.1951
         20. T.C. Hükûmeti 09.03.1951 17.05.1954
         21. T.C. Hükûmeti 17.05.1954 09.12.1955
       22. T.C. Hükûmeti 09.12.1955 25.11.1957
         23. T.C. Hükûmeti 25.11.1957 27.05.1960
 

Cemal Gürsel
T.C. 24. ve 25. Başbakanı
10 Ocak 1961 tarihine kadar devlet ve hükûmet başkanlığının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevini de üstlendi. 4. Cumhurbaşkanı oldu
  

Cemal GÜRSEL (1895-1966)
         1895 yılında Erzurum’da doğdu. İlk öğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra öğrenimini Erzincan ve İstanbul’da askerî öğrenci olarak sürdürdü.
        1915-1917 yıllarında topçu subayı olarak Çanakkale Savaşlarına katıldı. Filistin ve Suriye cephesinde bulundu. Türk İstiklâl Harbinin Batı cephesindeki bütün savaşlarına katıldı. 1929 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. 1940’da Albaylığa, 1946’da Tuğgeneralliğe, 1953’de Korgeneralliğe, 1957’de Orgeneralliğe yükseldi. 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Bütün bu görevleri sırasında meslekî bilgi ve karakteri ile ordunun ve halkın sevgisini ve güvenini kazandı.
       Kara Kuvvetleri Komutanlığının ikinci yılı Gürsel için siyasî hayata girişin dolaylı bir başlangıcı oldu. Demokrat Parti’nin bazı aydın çevrelerde hoşnutsuzluk yaratan tutumunu tenkid eden ve alınabilecek tedbirler konusunda, Millî Savunma Bakanı’na hitaben yazdığı 12 maddelik bir mektup yüzünden 3 Mayıs 1960 tarihinde Başbakanlıkça izinle görevinden alındı. Bu olaydan 24 gün sonra, Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan 27 Mayıs 1960 ihtilalini gerçekleştiren subaylar, Gürsel’i ihtilal liderliğine çağırdılar. Daveti kabul eden Gürsel, ihtilalci subaylardan oluşan Millî Birlik Komitesi’nin başına geçti.
         Gürsel, 27 Mayıs 1960 günü açıklanan ve 3’ü asker, 14’ü sivillerden kurulu Millî Birlik Komitesi Hükûmeti’nin başına geçti. 10 Ocak 1961 tarihine kadar devlet ve hükûmet başkanlığının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevini de üstlendi.
           27 Mayıs 1960 harekâtının lideri olarak kabul edildi. Yeniden demokratik düzene dönülmesinde ve 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında önemli rol oynadı. Halkoyuna sunulan ve kabul olunan bu Anayasa gereğince, 10 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerden sonra teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1966 yılında rahatsızlığının görevini engellemesi üzerine, Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi. 14 Eylül 1966 tarihinde vefat etti. Fransızca bilen Cemal Gürsel, evli ve 1 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         24. T.C. Hükûmeti 30.05.1960 05.01.1961
         25. T.C. Hükûmeti 05.01.1961 20.11.1961 

Suat Hayri Ürgüplü
T.C. 29. Başbakanı
Yargıçlık, Milletvekilliği, Avrupa İstişari Meclisi’nde Başkan Yardımcılığı, Madrit Büyükelçiliği yaptı
  

Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (1903-1981)
     13 Ağustos 1903 tarihinde Şam’da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1926 yılında bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. 1929-1932 yıllarında Türk-Yunan Ahali Değiş Tokuşu mahkemelerinde çalıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu.
        1939 ve 1943 yıllarında Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Saraçoğlu Hükûmetinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. 1950 yılında tekrar Parlamentoya döndü. 1952 yılına kadar Kayseri Milletvekilliği yaptı. Avrupa İstişari Meclisi’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
        1952’de Parlamento’dan ayrılarak Bonn Büyükelçiliğine getirildi. 1955’te Londra, 1959’da Washington, 1960’da ise Madrit Büyükelçiliğine atandı. 1961 seçimlerine katılarak Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosunun ilk Başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965 yılında Partiler Üstü Hükûmetin Başkanlığını yaptı. 1966 yılında Kontenjan Senatörü seçildi. 1972 yılına kadar bu görevde kaldı. 1981 yılında vefat etti.
        Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Suat Hayri Ürgüplü, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
          29. T.C. Hükûmeti 20.02.1965 27.10.1965
 

Süleyman Demirel
T.C. 30.-32.; 39.41.43.49. Başbakanı
Türkiye’nin en genç Genel Müdürü, en genç Başbakanı ve İsmet İnönü’den sonra en uzun Başbakanlık yapmış kişisidir.
  

Süleyman DEMİREL (1924- )

1 Kasım 1924 tarihinde Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. Şubat 1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde göreve başladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı.
1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde su mühendisliği konusunda dersler verdi.
        Siyasî yaşamına, 1962 yılında, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.
       10 Ekim 1965’de yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu Adalet Partisi, yüzde 53 oy alarak tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak Parlamento’ya girdi ve 30. T.C. Hükûmetini kurdu. Bu hükûmet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Böylece, 31. T.C. Hükûmeti’ni kurdu. Daha sonra, parti içi bir kriz dolayısı ile, 32. T.C. Hükûmeti’ni kurmak durumunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtırası üzerine, Başbakanlık görevini bıraktı. 1971 ile 1980 arasında, 1975, 1977 ve 1979’da 3 defa daha hükûmet kurdu. 
       12 Eylül 1980 askerî müdahalesi üzerine bir süre gözaltında tutuldu ve 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987’de yapılan halk oylaması ile yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül 1987 tarihinde, Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi. 29 Kasım 1987’de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM’ne girdi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında, Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin bir araya gelerek kurduğu 49. T.C. Hükûmeti’nde Başbakan olarak görev aldı.
       Süleyman Demirel, 30 yaşında Genel Müdür, 40 yaşından önce Parti Genel Başkanı, sonra Başbakan olmuş; 12 seneye yaklaşan Başbakanlık görevinde, Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye’nin en genç Genel Müdürü, en genç Başbakanı ve İsmet İnönü’den sonra en uzun Başbakanlık yapmış kişisidir. 6 dönem Isparta Milletvekilliği yapmış, 7 sene yasaklı kalmış, 6 defa hükûmetten gitmiş, 7 defa hükûmet kurmuştur. 
       16 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 16 Mayıs 2000 tarihinde görev süresini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.
        İngilizce bilen Süleyman Demirel evlidir.
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        30. T.C. Hükûmeti 27.10.1965 03.11.1969
        31. T.C. Hükûmeti 03.11.1969 06.03.1970
        32. T.C. Hükûmeti 06.03.1970 26.03.1971
        39. T.C. Hükûmeti 31.03.1975 21.06.1977
        41. T.C. Hükûmeti 21.07.1977 05.01.1978
        43. T.C. Hükûmeti 12.11.1979 12.09.1980
        49. T.C. Hükûmeti 21.11.1991 25.06.1993
 

Nihat Erim
T.C. 33 ve 34. Başbakanı
Birleşmiş Milletler Basın ve Haberleşme Konferansında Türk Heyeti Başkanı olarak bulundu
  

Prof. Dr. Nihat ERİM (1912-1980)
        1912 yılında Kandıra’da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olup, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi (1936). Paris Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptı (1936-1939). Paris’teki Milletlerarası Yüksek İncelemeler Enstitüsü’nden sertifika ve diploma aldı (1936). Ankara Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi (1939’da doçent, 1942’de profesör) oldu. Üniversitedeki görevi devam ederken Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri tayin edildi (1943). San Francisco’da Birleşmiş Milletlerin kuruluş konferansında Türk heyetinde müşavir olarak görev yaptı (1945). Aynı yıl Kocaeli’den Bağımsız Milletvekili seçildi. Daha sonra Parlamento’da Cumhuriyet Halk Partisi grubuna katıldı. Birleşmiş Milletler Basın ve Haberleşme Konferansında Türk Heyeti Başkanı olarak bulundu (1948). İkinci Hasan Saka kabinesinde Bayındırlık Bakanı olarak görev aldı. Şemsettin Günaltay kabinesinde Başbakan Yardımcısı oldu (1949).
       1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı kaybetmesinden sonra, Ulus gazetesinin siyasî müdürü ve başyazarı olarak görevlendirildi. Bu ara Üniversitedeki görevine döndüyse de kısa bir süre sonra istifa etti (1953). Ulus gazetesinin kapanmasından sonra Yeni Ulus Halkçı gazetesini çıkardı (1953). Kıbrıs ile ilgili Londra görüşmelerine katıldı (1956). Aynı yıl Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Türk üyeliğine seçildi; bu üyeliği 1962’ye kadar devam etti. Zürich ve Londra antlaşmalarından sonra Kıbrıs anayasasının hazırlanmasında Türk Heyetine Başkanlık etti (1959).
        Tekrar siyasete dönerek Kocaeli Milletvekili seçildi (1961). Cumhu­riyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili oldu. Merkezi Lahey’de bulunan Devletler Hukuku Enstitüsü’ne üye seçildi (1963). 1964 Seçimlerinde milletve­killiğini ve seçimden sonra Grup Başkan Vekilliğini muhafaza etti. Birleşmiş Millet­ler’deki Kıbrıs görüş­melerinde Türk heye­tine müşavirlik yaptı. 1961-1970 Yılları ara­sında Avrupa Konse­yinde Türkiye Parla­mentosunu temsil etti ve Başkan Yardımcısı seçildi (1969). 33. ve 34. T.C. Hükûmetlerinde Başbakanlık yaptı. 19 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul’da teröristler tarafından öldürüldü.
         Fransızca ve İngilizce bilen Nihat Erim, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         33. T.C. Hükûmeti 26.03.1971 11.12.1971
         34. T.C. Hükûmeti 11.12.1971 22.05.1972
 

Ferit Melen
T.C. 35. Başbakanı
Çeşitli Bakanlıklar yaptı
  

Ferit MELEN (1906-1988)
       1906 yılında Van’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1931 yılında mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı oldu. 1932 yılında staj için Paris’e gönderildi. 1933 yılında Müfettiş, 1944 yılında Vasıtalı Vergiler Genel Müdürü, 1946 yılında Gelirler Genel Müdürü oldu.
       Siyasî hayata, 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Van Milletvekili seçilerek atıldı; 1954 yılında seçimleri kaybetti. 1957 yılında yeniden seçildiyse de 27 Mayıs 1960 tarihinde milletvekilliği sona erdi. Aynı yıl Kurucu Meclis Üyesi oldu. 1961 ve 1962 yıllarında İnönü’nün kurduğu koalisyon hükûmetlerinde Parlamento dışından Maliye Bakanlığı yaptı. Bu görevdeyken yapılan Senato yenileme seçimlerinde Van’dan Cumhuriyet Halk Partisi Senato Üyesi olarak Parlamento’ya girdi. 1965 yılında Maliye Bakanlığı sona erdi. 1967 yılında Turhan Feyzioğlu başkanlığında bir grupla partiden ayrılarak Güven Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.
       12 Mart muhtırasından sonra kurulan 1. ve 2. Erim Hükûmetlerinde Millî Savunma Bakanlığı yaptı. Erim, Başbakanlıktan istifa edince Melen, 22 Mayıs 1972 tarihinde yeni hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Başbakanlığı 1973 Nisan’ına kadar sürdü. 1975 yılında işbaşına gelen Millîyetçi Cephe Koalisyon Hükûmetinde tekrar Millî Savunma Bakanı oldu. 3 Eylül 1988 tarihinde vefat etti.
         Fransızca bilen Ferit Melen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
          35. T.C. Hükûmeti 22.05.1972 15.04.1973
 

Naim Talu
T.C. 36. Başbakanı
Ticaret Baknlığı ve Senato Üyeliği yaptı
  

Naim TALU (1919- )
       1919 yılında İstanbul’da doğdu. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Bir süre Sümerbank’ta çalıştıktan sonra 1946’da Merkez Bankası’na geçti. 1966 yılında vekâleten Genel Müdürlük yaptığı bu kuruluşta 1967 yılında Genel Müdür oldu. 1970 yılında Merkez Bankasının yeniden örgütlendirilmesi üzerine Bankanın ve İdare Meclisinin Başkanlığına getirildi.
       2. Erim Hükûmeti’nde Ticaret Bakanı olarak siyasi hayata girdi. Melen Hükûmeti’nde de yerini korudu. 1972 yılında Ticaret Bakanı iken, zamanın Cumhurbaşkanı Sunay tarafından Senato Üyeliğine atandı. Melen Hükûmeti çekilince Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Adalet Partisi’nin gösterdikleri ortak aday olarak 36. T.C. Hükûmeti’ni kurdu.
       1973 seçimleri bu hükûmet zamanında yapıldı ve seçimden sonra hiçbir partinin tek başına hükûmet kurmağa yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine Talu kabinesi Şubat 1974’e kadar işbaşında kaldı. Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi–Millî Selamet Partisi koalisyonunun gerçekleşmesi üzerine Talu, görevi Ecevit’e devretti. 1976 yılında Kontenjan Senatörlüğü sona erdi.
        İngilizce bilen Naim Talu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        36. T.C. Hükûmeti 15.04.1973 26.01.1974
 

Bülent Ecevit
T.C. 37,40,42,56,57. Başbakan
Türk Siyaset Tarihi'nin Karaoğlan'ı...
  

Bülent ECEVİT (1925- 2006)
        1925 yılında İstanbul’da doğdu. 1944 yılında İstanbul Amerikan Koleji’ni bitirdi. 1944 yılında çalışma yaşamına girdikten sonra, işten ayırabildiği zamanlarda Ankara Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Londra Üniversitesi’nde Sanskrit, Bengalce, Sanat Tarihi bölümlerine devam etti. 1957 yılında da ABD’de Harvard Üniversitesi’nde sekiz ay incelemelerde bulundu.
        1944 yılında Ankara’da Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’ne İngilizce çevirmeni olarak girdi. 1946-1950 arasında Londra’da Türk Basın Ataşeliği’nde çalıştı. 1950-1960 arasında “Ulus” gazetesinde, ve “Ulus”un kapatıldığı yıllarda “Yeni Ulus” ve “Halkçı” gazetelerinde, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1954 sonu ile 1955 başlarında ABD’de, Kuzey Carolina’da yayınlanan “Winston-Salem” gazetesinde konuk gazeteci olarak görev yaptı. 1965’de “Milliyet” gazetesinde günlük yazılar yazdı. 1950’lerde “Forum” dergisinin yazı işleri kadrosunda yer aldı. 1972 yılında aylık “Özgür İnsan”, 1981’de haftalık “Arayış”, 1988’de aylık “Güvercin” dergilerini çıkarttı.
        1957-1980 arasında, önce Ankara, sonra Zonguldak’tan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili seçildi. 1960-1961’de Kurucu Meclis üyeliği, 1961-1965 yılları arasında Çalışma Bakanlığı yaptı. 1966’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine getirildi. 1971’de Partisinin askeri yönetimce oluşturulan hükûmete katkıda bulunmasına karşı çıkarak bu görevinden ayrıldı. 1972 Mayısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 1974 yılında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi –Millî Selamet Partisi koalisyonu hükûmetinin Başbakanı oldu. Bu dönemde Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti.
        1977 yılında bir azınlık hükûmeti kurdu fakat güvenoyu alamadı. 1978 yılında, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu bulunmamakla beraber, bazı bağımsız üyelerin ve küçük partilerin katkısıyla bir hükûmet kurdu. Bu Başbakanlık dönemi 21 ay sürdü. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra, bir süre gözaltında tutuldu.
        Bülent Ecevit, yasaklı döneminde, eşi Rahşan Ecevit başkanlığındaki Demokratik Sol Parti’nin kuruluşuna katkıda bulundu. 1987 yılındaki halkoylamasıyla, siyasal haklarına yeniden kavuşunca, Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı’na seçildi. Kısa bir süre sonra yapılan genel seçimlerde Partisi iyi sonuç alamayınca bu görevden ayrıldı.
        1989 yılında yapılan Demokratik Sol Parti Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan oldu. 1991 seçimlerinde de Zonguldak’tan milletvekili seçildi. 28 Şubat sürecinden sonra oluşan siyasal kaosta azınlık hükûmeti kurma görevi verildi ve 70 milletvekili ile Başbakan oldu. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisini birinci parti yaparken, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi ile ortak hükûmet kurdu ve bu hükûmetin Başbakanı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Demokratik Sol Parti barajın altında kaldığı için milletvekili seçilemedi. 25.07.2004 tarihinde yapılan Demokratik Sol Parti Kurultayında Genel Başkanlıktan ayrıldı.
         İngilizce bilen Bülent Ecevit evlidir.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         37. T.C. Hükûmeti 26.01.1974 17.11.1974
         40. T.C. Hükûmeti 21.06.1977 21.07.1977
         42. T.C. Hükûmeti 05.01.1978 12.11.1979
         56. T.C. Hükûmeti 11.01.1999 28.05.1999
         57. T.C. Hükûmeti 28.05.1999 18.11.2002
 

Sadi Irmak
T.C. 38. Başbakanı
Tıp doktorluğu yaptı.
  

Prof. Dr. Sadi IRMAK (1904-1990)
        1904 yılında Konya Seydişehir'de doğdu. İlk öğrenimini, Rüşdiyeyi ve Konya Sultanisi'ni birincilikle bitirip biyoloji öğretmeni oldu. Aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1925 yılında açılan devlet imtihanını kazanarak Berlin Üniversitesinde tıp ve biyoloji öğrenimi görüp 1929 yılında pekiyi derece ile tıp doktoru oldu. Hagen ve Düsseldorf hastanelerinde asistan olarak çalıştı.
       Yurda dönünce Ankara Hükûmet Tabipliği ve Gazi Terbiye Enstitüsü biyoloji öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi doçentliğini kazandı. 1940 yılında fizyoloji profesörü oldu.
      1943 yılında Konya Milletvekili seçilip, aynı yıl Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı'na, sonra da Diyarbakır Bölge Müfettişliğine getirildi.
      1950 yılında yeniden ilim ve meslek hayatına dönen Irmak, Münih, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde akademik hayatını sürdürdü. 1974 yılında Kontenjan Senatörü seçildi. 17 Kasım 1974–31 Mart 1975 arasında Başbakanlık yaptı. 12 Eylül 1980 harekatından sonra Danışma Meclisi üyesi oldu ve bu meclisin başkanlığına seçildi. 11 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da vefat etti.
        Almanca ve Fransızca bilen Sadi Irmak, evli ve 2 çocuk babasıdır.
        B
aşbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        38. T.C. Hükûmeti 17.11.1974 31.03.1975
 

Bülend Ulusu
T.C. 44. Başbakanı
Tümamiral rütbesi ile Filo Komutanlıkları; Koramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Donanma Komutanı; Oramiral, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevler yaptı
  

Bülend ULUSU (1923- )
     1923 yılında Üsküdar’da doğdu. İstanbul Deniz Harp Akademisi mezunu, Kurmay Subay. 1942-1964 Teğmen-Albay rütbelerinde çeşitli harp gemileri ve karargâhlarda görev yaptı.
     1964-1967 Tümamiral rütbesi ile Filo Komutanlıkları; 1970-1974 Koramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Donanma Komutanı; 1974-1980 Oramiral, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Deniz Kuvvetleri Komutanı; 12 Eylül 1980 askerî müdahalesi üzerine hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 1983 yılında normal siyasî hayata dönülünceye kadar Başbakanlık yaptı.
     Ödülleri: Türk Silâhlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Tunus Devlet Başkanlığından Üstün Liyakat Madalyası, A.B.D. Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası.
        İngilizce bilen Bülent Ulusu, evli ve 1 çocuk babasıdır. 
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        44. T.C. Hükûmeti 21.09.1980 13.12.1983 

Turgut Özal
T.C. 45 ve 46. Başbakanı
Cumhurbaşkanlığı yaptı
  

Turgut ÖZAL (1927-1993)
        1927 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1950 yılında mezun oldu. Aynı sene Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde çalışmaya başladı. İki sene sonra ihtisas için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde Genel Müdür Teknik Müşavirliği görevini üstlendi. 1958 yılında yeni kurulan Planlama Komisyonu Sekreterliği’nin başına getirildi. 1960
yılında bu görevinin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde dersler verdi. Daha sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde Genel Müdür Yardımcısı oldu.
        1966 yılında Başbakan Teknik Müşavirliği’ne, bir sene sonra da Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’na atandı. 1971 yılında Devlet Planlama Teşkilâtı’ndan ayrılarak Dünya Bankası’nda, Sanayi ve Madencilik Projeleri Müşaviri olarak çalıştı. 1973 yılında Türkiye’ye dönerek özel sektörde idarecilik yaptı. 1977 yılında Madeni Eşya Sanayii Sendikası İdare Konseyi ve Sendika Başkanlığı’na seçildi. 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirildi. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar Vekilliği görevini de yürüttü.
        12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra kurulan hükûmete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisi’ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin başarılı olması üzerine 45. T.C. Hükûmetini kurmakla görevlendirildi. 1987 yılında yapılan seçimler sonrasında 46. T.C. Hükûmetini kurdu ve 1989 yılına kadar Başbakanlık görevini sürdürdü.
        31 Ekim 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi ve 9 Kasım 1989 tarihinde bu görevine başladı. 17 Nisan 1993 tarihinde geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle görevi sırasında vefat etti.
         İngilizce bilen Turgut Özal, evli ve 3 çocuk babasıdır.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         45. T.C. Hükûmeti 13.12.1983 21.12.1987
         46. T.C. Hükûmeti 21.12.1987 09.11.1989 

Yıldırım Akbulut
T.C. 47. Başbakanı
TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı yaptı
  

Yıldırım AKBULUT (1935- )
        1935 yılında Erzincan'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Akbulut bir süre serbest avukat olarak çalıştı. 1983-1991 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 1984-1987 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak I. Turgut Özal Hükûmetinde görev aldı.
        Akbulut, 24 Aralık 1987 - 1 Eylül 1989 ve 11 Eylül 1989 - 9 Kasım 1989 tarihleri arasında da Meclis Başkanlığı görevinde bulundu.
        Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Başbakan oldu ve 1989-1991 yılları arasında bu görevini sürdürdü. 1989-1991 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı da yapan Akbulut, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmadı.
        18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi Ankara Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girdi. 20 Mayıs 1999 tarihinde 3. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.
        Yıldırım Akbulut, evli ve 3 çocuk babasıdır.
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
         47. T.C. Hükûmeti 09.11.1989 23.06.1991
 

Mesut Yılmaz
T.c. 48,53,55. Başbakanı
Çeşitli Bakanlıklarda bulundu.
  

A. Mesut YILMAZ (1947- )
        1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı.
        1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.
          1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi’nin Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz, aynı yıl Kasım ayında yapılan Genel Seçimde Rize Milletvekili seçildi. 1. Özal Hükûmeti’nde enformasyondan sorumlu Devlet Bakanlığına atandı ve Hükûmet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı olan Yılmaz, bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonları’nın Başkanlığını yürüttü. 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçilen Yılmaz, 2. Özal Hükûmeti’nde Dışişleri Bakanlığına atandı. Akbulut Hükûmeti’nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990’da istifa etti.
       15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresinde Genel Başkan seçildi. Yılmaz tarafından kurulan hükûmet 5 Temmuz 1991 günü T.B.M.M. Genel Kurulunda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra Ana Muhalefet Partisi Lideri olarak çalışmalarını sürdüren Yılmaz, 24 Aralık 1995 günü yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. Hükûmetin Başbakanı olarak görev yaptı.
        20 Haziran 1997 tarihinde 55. Hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 17 Ocak 1999 tarihinde Başbakanlık görevinden ayrılan Yılmaz, 18 Nisan 1999 günü yapılan Genel Seçimlerden sonra kurulan 57 nci Hükûmet’te 13 Temmuz 2000 tarihinden 3 Kasım 2002 tarihine kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
        3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi barajın altında kaldığı için Yılmaz milletvekili seçilemedi. 27 Kasım 2002 tarihinde Anavatan Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        48. T.C. Hükûmeti 23.06.1991 20.11.1991
        53. T.C. Hükûmeti 06.03.1996 28.06.1996
        55. T.C. Hükûmeti 30.06.1997 11.01.1999
 

Tansu Çiller
T.C. 50-52. Başbakanı
Başbakan yardımcılığı ile çeşitli bakanlıklar yaptı
  

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER (1946- )
        1946 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Doktorasını Connecticut Üniversitesi’nde yaptı. 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu.
        Çiller, 1990 yılı Kasım ayında Doğru Yol Partisi’nden politikaya atıldı. 1991 yılı seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan ve Süleyman Demirel’in Başbakanlığındaki koalisyon hükûmetinde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.
        Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilerek Başbakanlık görevini bırakmasından sonra 13 Haziran 1993 tarihinde yapılan Doğru Yol Partisi Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Başkan seçildi ve Türkiye’nin ilk bayan Başbakanı oldu. 5 Nisan kararlarıyla Türk ekonomisinde bir döneme imza attı.
        1996-1997’de Refah Partisi- Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükûmetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
        3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilemeyen Çiller, 14-15 Aralık 2002 tarihinde yapılan Doğru Yol Partisi 7. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlıktan ayrıldı.
         İngilizce ve Almanca bilen Tansu Çiller, evli ve 2 çocuk annesidir.
         Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
          50. T.C. Hükûmeti 25.06.1993 05.10.1995
          51. T.C. Hükûmeti 05.10.1995 30.10.1995
          52. T.C. Hükûmeti 30.10.1995 06.03.1996 

Necmettin Erbakan
T.C. 54. Başbakanı
3 ayrı koalisyonda Başbakan Yardımcılığı yaptı
  

       Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN (1926- )
       29 Ekim 1926 tarihinde Sinop’ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden 1948 yılında mezun oldu. Aynı fakültede asistanlığa başladı. Almanya’nın Aachen Tecnische Hochshcule’de doktorasını yaptı. 1954’de İTÜ’de doçent, 1965’te profesör unvanlarını aldı. Şubat 1966’da TOBB Sanayi Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Daha sonra Genel Sekreter olan Erbakan, 1968 Mayıs’ında TOBB İdare Heyeti Üyesi, Mayıs 1969’da TOBB Başkanı oldu.
        1969 yılında Konya’dan bağımsız milletvekili seçildi. 1970 yılında Millî Nizam Partisi’ni kurdu, ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Erbakan, İsviçre’ye gitti. 11 Ekim 1973 tarihinde Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi’ni kurdu. 1974-1978 döneminde üç ayrı koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcılığı yaptı.
       12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre İzmir Uzunada’da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980 tarihinde 21 Milli Selamet Partisi yöneticisiyle birlikte Milli Selamet Partisi’ni illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz 1981 tarihinde serbest bırakıldı ve beraat etti.
       1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987 yılında yapılan halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Refah Partisi’ne daha sonra Genel Başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya’dan milletvekili oldu.
        1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. Doğru Yol Partisi - Anavatan Partisi koalisyon hükûmeti başarısız olunca Doğru Yol Partisi ile kurduğu REFAHYOL Hükûmeti’nde 28 Haziran 1996 tarihinde Başbakan olarak göreve başladı. 21 Mayıs 1997 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Refah Partisi’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve Refah Partisi kapatıldı.
        1998 yılı Şubat ayında Genel Başkanı olduğu Refah Partisi’nin kapanmasıyla 5 yıl siyasi yasaklı hale gelen Erbakan 11 Mayıs 2003 tarihinde Saadet Partisi’ne Genel Başkan seçildi.
         Almanca ve İngilizce bilen Necmettin Erbakan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
          Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
          54. T.C. Hükûmeti 28.06.1996 30.06.1997
                 Abdullah Gül
T.C. 58. Başbakanı
Hükûmet Sözcülüğü ile çeşitli Bakanlıklar yaptı.

  

         Doç. Dr. Abdullah GÜL (1950- )
         29 Ekim 1950 tarihinde Kayseri'de doğdu. Orta öğretimini Kayseri Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Aynı fakültede doktora yaptı. Lisans ve doktora çalışmalarını yürütmek için burslu olarak iki sene Londra ve Exter'de kaldı. Türkiye'ye dönüşünde Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün kuruluşunda çalıştı ve burada iktisat dersleri verdi. 
        1983-1991 yılları arasında merkezi Cidde'de olan İslâm Kalkınma Bankası'nda (IDB) İktisat Uzmanı olarak çalıştı. 1991 yılında uluslararası iktisat dalında doçent oldu.
        1991 yılında yapılan erken genel seçimlerde Refah Partisi'nden Kayseri Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde, ikinci kez Refah Partisi Kayseri Milletvekili seçildi. 1991-1995 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 1995 yılında Dışişleri Komisyonu Üyeliği'ne seçildi. 54. Hükûmet'te, Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü görevlerinde bulundu.
 1992 yılından beri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği yaptı ve Konseyin Kültür, Tüzük, Siyasi ve Ekonomik Kalkınma Komitelerinde çalıştı. Avrupa Konseyindeki çalışmalarından dolayı kendisine "Pro Merito" madalyası ve konseyin sürekli "Onursal Üyesi" unvanı verildi.
Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olarak partinin kuruluşunda aktif rol aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 58. Hükûmeti kurmakla görevlendirildi ve Başbakan oldu.
        14 Mart 2003 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kurulan 59. Hükûmet'te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.
        İngilizce ve Arapça bilen Abdullah Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.
        Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
        58. T.C. Hükûmeti 18.11.2002 14.03.2003
 
         Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. 59. Başbakanı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı

  
       1954 yılında İstanbul'da doğdu. 1981 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
        1969-1980 yılları arasında profesyonel futbol oynadı. Profesyonel futbol hayatında başarılı bir grafik çizerken, babasının arzusu doğrultusunda futbol hayatına son verdi. 1980-1994 arasında ticaretle uğraştı, farklı şirketlerde yöneticilikler yaptı. Çeşitli işkollarında yöneticilik yapması, siyaset hayatında en önem verdiği unsur olan "insan yönetimi" konusunda uzmanlaşmasını sağlarken, aynı zamanda hayatın çeşitli alanlarında daha derin bir birikime sahip olmasına yol açtı.
        Öğrencilik döneminde siyasete yakın ilgi duydu. Bireysel gelişimini ve kariyer planlarını her zaman sosyal sorumluluklar üzerine kurdu. Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 1985 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Görevi süresince diğer siyasi partilere model teşkil edecek yeni bir örgütsel yapı geliştirdi. Siyaset hayatının ilk adımlarında bile kadınların siyasete katılımı konusunda her zaman özendirici oldu. Siyasete ilk adım attığı partiler muhafazakâr partiler olmasına rağmen kadınlar konusunda geliştirdiği yeni örgütsel modeller sayesinde siyasete yeni boyutlar kattı, gençlerin siyasette pasif görev almasını her zaman eleştirerek aktif sorumluluk almalarını sağladı.
        27 Mart 1994'deki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İnsan kaynakları ve maliye konularındaki başarılı yönetimi, şehrin kronikleşmiş sorunlarının çözümünde önemli rol oynadı. Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'un ağır altyapı sorunlarının çözülmesi gibi hizmetlerde önemli düzelmeler oldu. İstanbul'un trafik sorununun çözümü amacı ile 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi. Belediye Başkanlığı süresince 2 milyar dolar borç ödenirken, 4 milyar dolar yatırım yapıldı. Tüm bunlar, para yönetimi, insan yönetimi ve kaynak yönetimi konusundaki yeteneklerini ortaya koymasını sağlarken, aynı zamanda geniş halk kesimleri nezdinde büyük bir sevgi ve saygı görmesine imkan yarattı.
        Hayatı boyunca her zaman Türkiye'yi karış karış gezmeye büyük bir önem verdi. Halkla birlikte olmaktan duyduğu büyük zevk siyasi literatüre geçti. Yine böyle bir gezi sırasında, Belediye başkanı seçildikten 4,5 sene sonra Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle mahkeme kararı ile görevine son verildi ve 5 ay Pınarhisar cezaevinde kaldı. Okuduğu şiir Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir şiir olmasına rağmen, bu şiiri okuması sebebiyle hapis cezası alması kamu vicdanını yaraladı, fakat kendisinin bir lider olarak kamu vicdanındaki yerini derinleştirdi ve güçlendirdi.
        Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucusu ve Genel Başkanı oldu. AK Parti 2 Kasım 2002 seçimlerinde % 34 oyla mecliste % 66 çoğunluğu elde etmesine rağmen siyasi yasağı sebebiyle Başbakanlık görevini üstlenemedi. Yasaklı olduğu dönemde tüm dünya liderleri tarafından "devlet başkanı" gibi karşılandı. Böylece başbakan olmadan dünya lideri olma konumuna ulaştı.
        Daha sonra yapılan bir yasa değişikliği sonucunda 9 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan seçimde oyların % 85'ini alarak parlamentoya girdi ve 14 Mart 2003 tarihinde Başbakan olarak 59. Cumhuriyet Hükümetini kurdu.
        TBMM 22. dönem birinci yasama döneminde Avrupa Birliği sürecine yönelik olarak 4 uyum paketi çıkartıldı. Reform çalışmaları sonucunda Türkiye AB'ye üyelik yolunda büyük bir aşama kaydetti. Bu Avrupa'nın çeşitli platformlarında "yılın Avrupalı lideri" olarak anılmasını ve ödüller almasını sağladı.
         Hükûmetin ilk yıl icraatları sonucu ekonomide büyük gelişmeler yaşandı; enflasyon % 40'dan % 14'e, devletin borçlanma faiz oranı % 68'den % 24'e düştü. Kişi başına milli gelir 2260 ABD Dolarından 3300 ABD Dolarına yükseldi.
Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
59. T.C. Hükûmeti 14.03.2003

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret1787557
Hava Durumu

ATEŞ’TEN SÖZLER

AHMET ATEŞ (KENDİSİNE LAYIK GÖRMEDİĞİNİ DOSTLARINADA LAYIK GÖRMEYEN ...). İSTER KULAK VERİN İSTER VERMEYİN. İSTERSENİZ AHMET ATEŞ DE KİM OLUYOR DEYİN. DOĞRU YOLU GÖSTERMEK BİZDEN YÜRÜYÜP YÜRÜMEMEK SİZDEN. Ateş

BU MİLLET ŞUNU İYİ BİLSİN Kİ; TAŞLANMAMAK İÇİN DE OLSA, ASLA MEYVESİZ AĞAÇ OLMAYACAĞIM. Ateş

ATEŞ' İ SEVMEYEBİLİRSİNİZ, SEVMEK ZORUNDA DA DEĞİLSİNİZ. UNUTMAYINIZ Kİ DÜŞMANINIZDAN BİLE ÖĞRENECEĞİNİZ ÇOK BİLGİ VARDIR. Ateş

İNSANIN KENDİ KENDİNE YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ, BÜTÜN DÜŞMANLARI BİR ARAYA GELSE YAPAMAZ. Ateş

ATEŞ, DÜNKÜ ATEŞ DEĞİL. YARINDA, BUGÜNKÜ ATEŞ OLMAYACAK. Ateş

DEĞİL DOKUZ KÖYDEN KOVULMAK; ONDOKUZ KÖYDEN DE KOVULSAM, DOĞRUYU SÖYLEMEKDEN, DOĞRU OLANI SAVUNMAKDAN VAZGEÇEMEM. Ateş

İNSANLARI GÖRÜNÜŞLERİ İLE YARGILAMAYINIZ, ÇOĞUNLUKLA ALDANIRSINIZ. GÖRÜNÜŞLER İNSANLARI GENELDE ALDATIR. YAKINDAN TANIMADIĞINIZ İNSANLAR HAKKINDA İYİ VEYA KÖTÜ DİYE HÜKÜM VERMEYİNİZ. GÜN GELİR İYİ DEDİĞİNİZ İNSANLAR KÖTÜ, KÖTÜ DEDİĞİNİZ İNSANLAR ÇOK İYİ ÇIKABİLİR. TERCİHLER SİZE AİT AMA SİZ DIŞ GÜZELLİKDEN ZİYADE İÇ GÜZELLİĞE ÖNEM VERİNİZ. Ateş

DOST DOĞRU SÖYLER, YÜZE SÖYLER, SEVİLMEZ. DÜŞMAN ARKADAN SÖYLER, YÜZE GÜLER. BAŞ TACI EDİLİR. BAŞ TACI OLMAK İÇİNDE OLSA; YÜZE GÜLENLERDEN, ARKADAN KONUŞANLARDAN OLAMAM. Ateş

DEĞER VERDİĞİNİZ İNSANLAR SİZ DEĞER VERDİĞİNİZ İÇİN DEĞERLİDİR. OYSA ONLAR KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANIRLAR. SİZ DEĞER VERMEZSENİZ BİR HİÇTİRLER AMA BUNU AKILLARINA BİLE GETİRMEZLER. "ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ GÜZELLİKLERİ ON PARA ETMEZ BİZDEKİ AŞK OLMAZSA" Ateş

KIRK GÜN TAVUK GİBİ YAŞAMAKTANSA BİR GÜN HOROZ GİBİ YAŞARIM. Ateş

BU DÜNYA HERKESE YETER. YETERKİ ADAM GİBİ YAŞAMASINI BİLELİM. Ateş

TOPLUMDA KENDİNİ ŞEREFLİ GÖSTEREN ŞEREFSİZLER DÜNYA DÖNDÜKCE VAR OLACAK VE MİDE BULANDIRACAKLARDIR. Ateş

"HER ASALAK BİR SALAĞIN SIRTINDAN GEÇİNİR" İNSAN OLAN NE SALAK NE DE OLUR ASALAK. Ateş

HIRSIZLIK SADECE PARA ÇALMA İLE OLMAZ. ZAMAN PARADAN YERİNE GÖRE DAHA ÖNEMLİDİR. DAKİKALARI PARA İLE ÖLÇEMEZSİNİZ. GASP EDİLEN DAKİKALARIN HESABINI VEREMEZSİNİZ. MİLLET OLARAK BOŞA HARCANACAK NE VAKTİMİZ NE DE BOŞ ZAMANIMIZ VAR. Ateş

"KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM KÜL GİBİ KARARIP SOLDUM EYVAH EYVAH" TÜRKÜSÜNÜ ÇALMAMAK İÇİN SİZE DEĞER VEREN DOSTLARINIZA, SİZİ SEVENLERE KULAK VERİNİZ. Ateş

TREN KALKAR GARDAN, KAÇARSA HABER GELMEZ NAZLI YARDAN. TRENDEKİ BİR GÜN AĞLAR, KAÇIRAN HER GÜN AĞLAR. EN İYİSİ TRENİ KAÇIRMAMAK. Ateş

"ZORLA YENEN AŞ YA KARIN AĞRITIR YADA BAŞ". NE YİYEN NEDE YEDİREN ŞİFA BULUR ARKADAŞ. Ateş

GÜZEL HER ZAMAN GÜZELDİR. ÇİRKİNLİK İSE BENİM İŞİM DEĞİLDİR. Ateş

DOST DOSTUN AYNASI OLMALI. AYNA KADAR DOĞRU OLAMIYORSA DOSTUNUM DİYE GEZMEMELİ. Ateş

OTOBÜS KAÇIYOR DEMİŞTİM DİNLEMEDİN. SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ DEMİŞTİM TINLAMADIN. NE DEDİMSE İLTİFAT DEĞİL, GERÇEK DİYE, HOŞUNA GİTMEDİ. ANLARSIN BİR GÜN DEDİM, DALGA GEÇTİN. İŞ İŞTEN GEÇTİKDEN SONRA ANLARSIN DA, ONU DA BEN ANLAYAMAM. "GEÇER BORUN PAZARI ANCA GİDERSİN NİĞDE'YE." SÖYLEYECEK BİR SÖZÜN OLAMAZ BU DELİYE. Ateş

SEVDİĞİM BİRİSİ "BENİ SENİN KADAR AŞAĞILAYAN HİÇ KİMSE OLMADI" DEMİŞTİ. BIRAKIN AŞAĞILAMAYI İNCİLTMEK AKLIMIN KÖŞESİNDEN BİLE GEÇMEMİŞTİ. OYSA BU KİŞİ DEĞER VERDİĞİM SEVDİĞİM KİŞİLERİN BAŞINDA GELEN BİRİ. DEMEK Kİ DEV AYNASI OLMAMAK SUÇ OLUYOR. BEN SENİN DÜŞMANIN DEĞİLİM Kİ SENİ OLDUĞUNDAN FARKLI GÖSTEREYİM. BİR GÜN SANA GEREĞİNDEN FAZLA İLTİFAT EDERSEM BİL Kİ O GÜN DÜŞMANIN OLDUĞUM GÜNDÜR. Ateş

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR" KATLANIR DA ÖNEMLİ OLAN DİKENE KATLANIP, GÜLE KAVUŞABİLMEK. Ateş

İSTER ARKADAŞINIZ, İSTER SEVGİLİNİZ, İSTER AÇIK İSTER GİZLİ AŞKINIZ, İSTER DOSTUNUZ, İSTER SIRDAŞINIZ, İSTER ANNE BABANIZ, DEĞER VERDİĞİNİZ KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEYİNİZ. KENDİ DEĞERİNİZDEN KAYBEDERSİNİZ. Ateş

HER YÜZÜNE GÜLENİ, BOLCA İLTİFAT EDENİ DOST BELLEME. DOST, SEVİLMEME RİSKİNE RAĞMEN; DOĞRU NE İSE ONU SÖYLER, KALPTEN SEVER. ASIL DOST KENDİSİNE REVA GÖRMEDİĞİNİ KARŞIDAKİNE REVA GÖRMEYENDİR. Ateş

GERÇEK SÖZLERDEN KAÇANLAR, GÜZEL, SAHTE VE HOŞ SÖZLERE KANANLAR. ASLA ACI GERÇEKLERDEN KAÇAMAZLAR. Ateş

BENİM İÇİN SIFATINIZ NE OLURSA OLSUN. SİZİ KAYBETMEMEK UĞRUNA ASLA YALANA BAŞVURAMAM. SİZLERİ KAZANMAK İÇİN SAHTEKARLIK YAPAMAM. BENİ SEVEN DÜRÜST OLDUĞUM İÇİN SEVSİN SAHTE İLTİFATLAR İÇİN DEĞİL. SAHTE DOSTLAR VE SAHTEKARLIK BENDEN UZAK OLSUN. Ateş

SEVDİKLERİNİZİ YARGILARKEN OLAYLARA KENDİ CEPHENİZDEN BAKMAYINIZ. ALDANIRSINIZ. KARŞIDAKİNİN YERİNE KENDİNİZİ KOYABİLDİĞİNİZ SÜRECE DOĞRU YARGILAMA YAPABİLİRSİNİZ. Ateş

SİZ, SİZ OLUN, OLMAZ ÖYLE ŞEY DEMEYİN. BİR GÜN OLUR, OLUYORMUŞ DEMEK ZORUNDA KALIRSINIZ. ASLA BİRİNİ KINAMAYINIZ. KINADIĞINIZ OLAYIN, BİR GÜN BAŞINIZA GELDİĞİNİ, GÖRMENİZ HİÇ DE UZUN SÜRMEZ. ALLAH ISLAH ETSİN DEYİP GEÇİN. YOKSA, KINADIĞINIZ OLAYLA KENDİNİZ ISLAH EDİLİRSİNİZ. Ateş

"İLTİFAT; YALANIN SÜSLENMİŞ, KILIF GİYDİRİLMİŞ HALİDİR" İLTİFAT ETMEYİ BİLMİYORUM. ÇÜNKÜ YALAN SÖYLEMEYİ BECEREMİYORUM. Ateş

GERÇEKLER DOĞRU VE ACI OLUR. İLTİFATLAR SAHTE VE YALAN. GERÇEKLERDEN KAÇANLAR, İLTİFATLARA SIĞINANLAR, ACI SONDAN KAÇAMAZLAR. KURTULUŞ GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEKDEN, İLTİFATLARDAN UZAK DURMAKDAN GEÇER. Ateş

AŞIRI MAKYAJ GÜZELİ ÇİRKİNLEŞTİRİR ÇİRKİNİ GÜZELLEŞTİRİR. Ateş

DOĞRULAR VE GÜZELLİKLER MALINIZ, ÇİRKİNLİKLER VE KÖTÜLÜKLER ÇÖPÜNÜZ OLSUN. Ateş

SİGARA

OĞUZLAR Mayıs 1994

SİGARA

Ahmet ATEŞ Oğuzlar Gazetesi yazı İşleri Müdürü

İçerken güldürür

Sinsi, sinsi öldürür

İçene kendini kahraman sandırır

Şeytani bir zehri andırır

İnsana kendi kendini yandırır

Sigara içmek suç değil

Bıçak taşımakta suç değil

Fakat bıçak ve tabanca

Bir başkasına zarar verince suç

Peki, sigara bir başkasına zarar verince neden suç sayılmaz? Şimdi sormak gerek aklı ve fikri olan herkese. Hangi insanın bir başka insanı zehirlemeye hakkı var? Sigara içme özgürlüğünü savunan vatandaşlara demezler mi ki içenin içme özgürlüğü varda içmeyenin sigara içmeme özgürlüğü yok mu? Sigara içmeyenin sigara içene bir zararı yok. Peki sigara içenin içmeyene neden zararı olsun. Bir resmi daire veya aile düşünün aynı odayı on kişi paylaşıyor. Bunun beşi sigara içiyor diğer beşi içmiyor. Beş kişinin sigara içme özgürlüğü varda diğer beş kişinin sigara içmeme, zehirlenmeme özgürlüğü yok mu? Sigara içmeyen beş kişinin sigara içen beş kişiye zararı yok da, sigara içen beş kişi niye diğer beş kişiyi zehirlesin.

Sigara içenler içmeyenleri zehirleme hakkını kimden ve nereden alıyorlar?

Anti parantez kimse özgürlükten bahsetmesin özgürlüklerde sınırsız değil sınırlıdır. Çünkü bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğer bir kişinin özgürlüğü biter. Bitmiyorsa tecavüz olur. Suç teşekkül eder, cezayı gerektirir.

Anti parantez kimse özgürlükten bahsetmesin özgürlüklerde sınırsız değil sınırlıdır. Çünkü bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğer bir kişinin özgürlüğü biter. Bitmiyorsa tecavüz olur. Suç teşekkül eder, cezayı gerektirir.

Birde en çok şundan söz edilir. Yahu sigara içen akciğer kanseri, verem ve diğer hastalıklara yakalanıyor da içmeyen yakalanmıyor mu?

Yakalanıyor: Tabiî ki siz sigara içenlerin sayesinde bir ailede bir kişi sigara içiyorsa diğerlerinin ben sigara içmiyorum demesi gerçek anlamda yalan ve yanlış olur. Sigara içen kişi sadece kendisini zehirlemez evdeki hanımını çocuklarını ve diğer fertlerin hepsini zehirlenmeye mahkum eder, onların yanında sigara içtiği sürece.

Şimdi sorarım size hangi babanın kızını, hangi ananın oğlunu, hangi dedenin torununu,hangi tiryakinin tiryaki olmayanı zehirleme hakkı var?

Medeniyet deyince bazıları çıplaklık sanır, asla. Medeniyet bu ve benzeri durumlarda kendini gösterir. Medeni insan başkalarına ve kendisine saygı duyan insandır. Başkalarının haklarını gasp etmeyen temiz insandır. Hoş görülü insandır. Kendi özgürlüğüne sahip çıktığı kadar başkalarının özgürlüğüne sahip çıkan ona saygı duyan insandır.

Bir düşünür medeniyeti şöyle tarif eder. "Medeni insan karanlık da esnerken sol elinin tersi ile ağzını kapayan insandır" der. Tabiî ki bizde olduğu gibi esnerken küçük dilini karşısındakine gösteren değil.

"Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az"

Kimsenin kimseyi zehirlemeyeceği, kişilerin birbirlerine saygılı olacağı,toplum menfaatlerinin ön plana çıkacağı bencilliğin arka planda kalacağı, hoş görülü medeni toplumlara doğru.

Saygı ve sevgilerimle bir sonraki sayıda buluşmak üzere.

Sevgili okurlar Makalenin yayın tarihine bakarsanız bu günkü sigara ile ilgili kanun konusunun alt yapısını görürsünüz o tarihlerde bu yazıyı kaleme almak yürek, bilek ve cesaret isterdi. İlk sigara kanunu bile (Kanun Numarası : 4207 Kabul Tarihi : 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi:26/11/1996 Sayı: 22829) bu makaleden 2 Yıl 6 Ay sonra çıkmıştır. O gün dile getirdik iki yıl sonra kısmen bugünse tamamına yakını kanuna konmuştur. Eh sağlık olsun 12 yıl sonrada olsa birşeyler değişmiştir. O gün dalga geçenlere duyrulur.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832
Takvim